Vaikų sepsio sukėlėjai, jų jautrumas antibiotikams ir sepsio baigtys

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 3,
p. 178 -
185

Sepsis yra dažniausia vaikų mirties priežastis pasaulyje, todėl labai svarbu žinoti sepsio sukėlėjus ir jų atsparumą antimikrobiniams prepa­ratams, siekiant pagerinti sepsio baigtis.

Darbo tikslas. Išanalizuoti 2012-2015 metais iš kraujo išskirtus sepsio sukėlėjus, jų jautrumą antibiotikams, jautrumo pokyčius per 4 metus ir tiriamųjų sepsio baigtis.

Darbo metodika. Retrospektyviai išanalizuoti 232 vaikų, 2012-2015 metais nuo sepsio gydytų Vaikų ligoninėje, VŠį VULSK filia­le, kraujo pasėlyje išauginti mikroorganizmai (MO) ir jų j autrumas anti­biotikams. Išskirtos trys tiriamųjų grupės: I - naujagimiai, II - onkohematologiniai ligoniai ir III - kiti vaikai, sirgę sepsiu.

Rezultatai. 2012-2015 metais sepsis patvirtintas kraujo pasėlyje išauginus sukėlėjus 232 vaikams, iš viso išauginti 287 mikroorganizmai. Kokinės bakterijos sudarė 67,5 % visų išaugintų mikroorganizmų, iš ku­rių 52,6 % buvo stafilokokai. 60 % stafilokokų buvo atsparūs meticilinui (MRS), o 6 % ir vankomicinui. Per tiriamą į laikotarpį padaugėjo penici­linui atsparių steptokokų ir meningokokų. 17 % išaugintų kokų buvo at­sparūs klindamicinui. Gramneigiamos lazdelės sudarė 25,5 % visų išaugintų mikroorganizmų. Apie 80 % išaugintų lazdelių sudarė Klebsiella ir E. coli štamai. ESBL (gaminantys plataus spektro beta laktamazes) su­kėlėjai sudarė 33 % visų lazdelių. Trečdalis lazdelių buvo atsparios cefalosporinams bei gentamicinui. Karbapenemams atsparių gramneigia­mų lazdelių per stebėjimo metus neišauginta. 22 (9,5 %) tiriamieji mirė, iš mirusiųjų 45,5 % buvo onkohematologiniai pacientai. Iš visų mirusių 16 (72,7 %) tiriamųjų kraujo pasėliuose buvo išauginti stafilokokai.

Išvados. 60 % stafilokokų buvo MRS ir 6 % atsparūs vankomicinui, jųjautrumo antibiotikams kitimo per 4 metus nepastebėta. Daugėja pe­nicilinui atsparių streptokokų ir meningokokų. 17 % kokų atsparūs klin­damicinui. 33 % visų gramneigiamų lazdelių buvo ESBL mikroorganiz­mai, atsparūs cefalosporinams ir gentamicinui. 22 (9,5 %) tiriamieji mi­rė, iš jų 72,7 % kraujo pasėliuose buvo išauginti stafilokokai.

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija
randomness