Kaip miega vaikai, sergantys lėtinėmis inkstų ligomis?

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2018,
t. 20,
Nr. 1,
p. 84 -
88

Darbo tikslas - apžvelgti vaikų, sergančių lėtine inkstų liga, miego su­trikimų paplitimą, pobūdį ir rizikos veiksnius.

Metodai. Apžvalgoje apibendrinami 2005-2017 metais paskelbtų lėtine inkstų liga sergančių vaikų miego tyrimų rezultatai.

Rezultatai. Vaikų miego sutrikimų paplitimas sergant lėtine inks­tų liga svyruoja nuo 12 % iki 86 %, didesnė miego sutrikimo rizika yra dializuojamiems, turintiems prastesnę gyvenimo kokybę, vartojantiems centrinę nervų sistemą veikiančius vaistus, turintiems antsvorio ar nu­tukusiems paaugliams. Duomenys dėl miego sutrikimų ryšio su glomerulų filtracijos greičiu ir lėtinės inkstų ligos stadija yra prieštaringi. Ne­ramių kojų sindromas yra vienas iš geriausiai žinomų miego sutrikimų, siejamų su lėtinėmis inkstų ligomis, jis nustatomas nuo 10 % iki 35 % vaikų. Kvėpavimo sutrikimai miegant pasitaiko nuo 6 % iki 46 % lėtine inkstų liga sergančių vaikų. Hemodializė ir peritoninė dializė padidina miego sutrikimų riziką, o po inksto transplantacijos miego sutrikimų paplitimas mažėja.

Išvados. Lėtinėmis inkstų ligomis sergančių vaikų miego sutriki­mai yra aktuali mokslinių tyrimų sritis, nes iki šiol atlikti negausūs ty­rimai yra mažos apimties ir labai skirtingos metodologijos, o taikyti mie­go sutrikimų diagnostikos metodai mažai standartizuoti ir nepakanka­mai objektyvūs. Miego sutrikimų diagnostikai turėtų būti naudojami validuoti miego klausimynai bei objektyvūs instrumentiniai metodai, surinkta pakankama tiriamoji bei kontrolinė imtys.

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija