Recenzavimo procedūra

Jūs esate čia

Pagrindiniai aspektai:

  1. Straipsnį recenzuoja du recenzentai, vienas iš jų – ne redakcinės kolegijos narys.
  2. Recenzavimas yra abipusiškai anoniminis – nei autorius, nei recenzentas nežino vienas kito (double blind review).
  3. Recenzentas turi laikytis (pasirašyti) nešališkumo principo.
  4. Rankraščio duomenys nenaudojami ir nepateikiami trečiosioms šalims iki bus oficialiai paskelbta šio rankraščio medžiaga.
  5. Rankraščio autoriai pateikia lydraštį, kuriame patvirtina, kad:
    1. Visas autorių teises perduoda leidėjui, jei straipsnis bus publikuojamas;
    2. Straipsnis yra originalus, nepažeidžia kitų autorių teisių, nėra skelbtas ar įteiktas kitiems žurnalams
  6. Recenziją galima atlikti laisva forma, rankraštyje pateikiant pastabas. Jei reikia, taisymus ir/ar pastabas galite pateikti siunčiamame rankraščio tekste kita spalva arba „Track change“ įrankiu.

Autoriui išsiunčiamą recenzijos formą galite parsisiųsti čia.

Recenziją prašome siųsti ir visais klausimais kreiptis į žurnalo Mokslo redaktorę:

El. paštu: ;

arba mobil. tel. 8 699 81 337

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija
randomness