vaikai

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Santrauka

Įvadas. Nėra aprašyta gripo A ir gripo B skirtingų specifinių klinikinių požymių, tačiau manoma, kad gripas A sukelia sunkesnės eigos ligą nei gripas B.

Tyrimo tikslas. Nustatyti galimus klinikinių požymių ir rutininių laboratorinių rezultatų skirtumus tarp gripo A ir B bei gripo tipo įtaką ligos eigai.

LT

Darbo tikslas - apžvelgti vaikų, sergančių lėtine inkstų liga, miego su­trikimų paplitimą, pobūdį ir rizikos veiksnius.

Metodai. Apžvalgoje apibendrinami 2005-2017 metais paskelbtų lėtine inkstų liga sergančių vaikų miego tyrimų rezultatai.

LT

Pasaulyje siaučiant AIDS epidemijai, Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, kurioje vaikų susirgimai ŽIV infekcija yra gana reti. Daugelį metų Lietuvoje vaikų ŽIV infekcijos tema apskritai nebuvo itin aktuali, tačiau pastarųjų kelerių metų tendencijos rodo, kad ŽIV epidemiologinė situa­cija keičiasi. Lietuvoje pradėjus didėti ŽIV infekuotų moterų skaičiui, atsiranda vis naujų įgimtos ŽIV infekcijos atvejų.

LT

Sepsis yra dažniausia vaikų mirties priežastis pasaulyje, todėl labai svarbu žinoti sepsio sukėlėjus ir jų atsparumą antimikrobiniams prepa­ratams, siekiant pagerinti sepsio baigtis.

Darbo tikslas. Išanalizuoti 2012-2015 metais iš kraujo išskirtus sepsio sukėlėjus, jų jautrumą antibiotikams, jautrumo pokyčius per 4 metus ir tiriamųjų sepsio baigtis.

LT

Darbo tikslas. Nefronoftizė (NF) - reta inkstų liga, tačiau dažniausia genetinė vaikų ir paauglių galutinės stadijos lėtinės inkstų ligos (LIL) priežastis. Pirmieji NF simptomai yra nespecifiniai, todėl liga dažniau­siai diagnozuojama vėlai. Pacientų gydymas yra simptominis iki galuti­nės LIL stadijos, kai pradedama pakaitinė inkstų terapija (PIT) - dializė ir inkstų transplantacija. Darbo tikslas buvo išanalizuoti vaikų, kuriems mūsų centre diagnozuota NF, diagnostikos savalaikiškumą, ekstrarenalinę patologiją, PIT pradžios laiką ir inkstų transplantacijos rezultatus.

LT

Darbo tikslas. Nustatyti chemoterapijos poveikį periferinio kraujo B, NK ląstelių ir T limfocitų subpopuliacijų pokyčiams ir subpopuliacijų predikcinę reikšmę vaikams, sergantiems ūmine mieloblastine leukemi­ja ir gydytiems Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santa­riškių klinikų filialo, Vaikų onkohematologijos skyriuje.

LT

Įvadas. Ūminė nekrozuojanti encefalopatija (ANE) yra reta liga, pasi­reiškianti vaikams po net ir lengvų, infekcinių ligų. ANE pirmą kartą bu­vo aprašyta 1995 metais Azijos vaikams. Visiems ANE sergantiems pa­cientams nustatomi labai panašūs smegenų pokyčiai: baltosios smegenų medžiagos pažeidimas, abipusis gumburų pažeidimas, židiniai smegenų kamiene, smegenėlėse. Daugumai vaikų liga pasireiškia vienkartiniu epizodu, bet pacientams, kurie turi autosominiu dominantiniu būdu pa­veldėtą arba de novo mutaciją RANBP2 gene, liga linkusi atsinaujinti.

LT

Darbo tikslas. Nustatyti vaikų dislipidemijos priežastis, ypatumus, ry­šį su kai kuriais rizikos veiksniais ir pateikti trumpą vaikų dislipidemi­jų diagnostikos ir gydymo literatūros apžvalgą.

LT

Tyrimo tikslas - išanalizuoti ilgalaikių centrinės venos kateterių (CVK), implantuotų vaikams, sergantiems onkohematologine liga, pa­šalinimo dažnį ir priežastis.

LT

Įžanga. Pirminiai imunodeficitai - tai grupė įgimtų ar paveldėtų ligų, kurios pasižymi įvairaus sunkumo imuninės sistemos sutrikimu ir ku­rių pagrindinis požymis - padidėjęs imlumas infekcijoms. Be to, sergant pirminiu imunodeficitu, dažnesnės autoimuninės ir autouždegiminės bei piktybinės ligos. Pirminis imunodeficitas gali pasireikšti bet kuria­me amžiuje. Esant pirminiam imunodeficitui, gali būti pažeista bet kuri imuninės sistemos grandis, pagal tai jie yra klasifikuojami. Nuo 2003 m. pradėjo veikti internetinis Europos imunodeficitu draugijos re­gistras.

LT
© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija