Centrinės venos kateterių šalinimo priežastys gydant vaikų onkohematologines ligas

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 1,
p. 14 -
19

Tyrimo tikslas - išanalizuoti ilgalaikių centrinės venos kateterių (CVK), implantuotų vaikams, sergantiems onkohematologine liga, pa­šalinimo dažnį ir priežastis.

Tiriamoji medžiaga ir metodai. Atlikta retrospektyvi pacientų, gydytų Vaikų ligoninės, VULSK filialo, Vaikų onkohematologijos cen­tre, ligos istorijų analizė. Išnagrinėtos 118 vaikų, kuriems 2013 ir 2014 metais buvo diagnozuota onkohematologinė liga, medicininė doku­mentacija. Surinkti ir išnagrinėti pacientų (lytis, amžius, diagnozė) ir CVK (tipas, funkcionavimo laikas, implantuotų CVK skaičius, pašalini­mo priežastis, kraujo pasėlio rezultatai) duomenys. Tyrimo duomenys vertinti 2015 metų spalį.

Rezultatai ir išvados. Į tyrimą įtraukta 118 pacientų: didžiąją jų dalį (61 %) sudarė berniukai, sergantys leukemija (56 %). Dviem trečda­liams tiriamųjų (68 %) implantuoti 99 CVK, daugiausia Hickmano ti­po (53,5 %). Vieną CVK gydymo laikotarpiu turėjo 81 % vaikų, du - 15 %. Iki 2015 metų spalio mėnesio pašalinti 75 % CVK (85 % Hickmano, 63 % „Port-a-cath“): 42 % baigus chemoterapinį gydymą, 35 % išsivys­čius bakteriemijai, 12 % esant CVK disfunkcijai. Vidutinis kateterizacijos laikas buvo 156 dienos (min. 6 d., maks. 568 d.). Infekcijos dažnis - 1,62 atvejo 1000-iui kateterio dienų. Daugiausiai su CVK susijusią bakteriemiją sukėlė vienas (83,3 %) gramteigiamas (70 %) mikroorganiz­mas - Staphylococcus spp. (50 %). Trims pacientams kraujo pasėlyje nu­statyti keli sukėlėjai. Didesnę riziką CVK nulemtai bakteriemijai išsi­vystyti turėjo maži vaikai, sergantys mieloidinės kilmės leukemija.

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija