atsparumas antibiotikams

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Sepsis yra dažniausia vaikų mirties priežastis pasaulyje, todėl labai svarbu žinoti sepsio sukėlėjus ir jų atsparumą antimikrobiniams prepa­ratams, siekiant pagerinti sepsio baigtis.

Darbo tikslas. Išanalizuoti 2012-2015 metais iš kraujo išskirtus sepsio sukėlėjus, jų jautrumą antibiotikams, jautrumo pokyčius per 4 metus ir tiriamųjų sepsio baigtis.

LT

Darbo tikslas. Pasaulio mokslininkai yra susitelkę į naujų technologijų ir antibakterinių produktų kūrimą. Šiam tikslui pasiekti didžiulis dė­mesys yra skiriamas nanotechnologijų taikymui kuriant naujų savybių turinčias medžiagas, kurios slopintų patogeniškų bakterijų augimą ir dauginimąsi ir užkirstų kelią infekcijoms vystytis. Mūsų darbo tikslas buvo įvertinti grafeno oksido ir metalo nanostruktūrų kompozitų povei­kį atsparumą skirtingiems antibiotikams įgijusioms klinikinėms Acinetobacter baumannii padermėms.

LT

Santrauka

Darbo tikslas. Nustatyti ir įvertinti galimus atsparumo antibiotikams skirtumus ir pacientu ligos eigą bei rizikos veiksnius, priklausomus nuo Acinetobacter rūšies: Acinetobacter baumannii ir Acinetobacter calcoaceticus.

LT
© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija