Hospitalinių infekcijų sukėlėjo Acinetobacter spp. atsparumas antibiotikams ir klinikinė charakteristika pagal rūšį

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2015,
t. 17,
Nr. 1,
p. 3 -
7

Santrauka

Darbo tikslas. Nustatyti ir įvertinti galimus atsparumo antibiotikams skirtumus ir pacientu ligos eigą bei rizikos veiksnius, priklausomus nuo Acinetobacter rūšies: Acinetobacter baumannii ir Acinetobacter calcoaceticus.

Tyrimo metodai. Atlikta retrospektyvioji Kauno klinikose 2011-2013 metais gydytu pacientu, kuriems iš apatiniu kvėpavimo taku išskyrų, žaizdų, šlapimo, steriliu organizmo skysčiu (kraujas, stuburo smegenų skystis, pleura) ar kateterio buvo išskirtos Acinetobacter spp. padermės, sukėlusios hospitalinę infekciją, atsparumo antibiotikams ir ligos eigos duomenų analizė.

Rezultatai. A. baumannii ir A. calcoaceticus atsparumas antibiotikams reikšmingai nesiskyrė. Sios padermės dažniausiai buvo atsparios ceftazidimui, gentamicinui bei ciprofloksacinui. Jos padermės rečiausiai buvo atsparios cefepimui, tačiau trečdaliui šiu padermių buvo nustatytas tik vidutinis jautrumas šiam antibiotikui. Nors tyrimo metu buvo pastebėta tendencija, kad pacientai, kuriems infekciją sukėlė A. calcoaceticus, buvo gydomi ilgiau stacionare bei intensyviosios terapijos skyriuje ir dirbtinė plaučiu ventiliacija po infekcijos truko ilgiau, palyginti su A. baumannii sukeltu infekcijų grupe, tačiau reikšmingo skirtumo nenustatėme.

Išvada. Potencialus hospitalinių infekcijų sukėlėjas Acinetobacter calcoaceticus yra ne mažiau reikšmingas, nei Acinetobacter baumannii, pasižymintis dideliu atsparumu antibiotikams ir sukeliantis infekcijas stacionare bei intensyviosios terapijos skyriuje gydomiems pacientams.

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija