Sveikų vaikų arterinio kraujospūdžio ir liemens apimties ryšys

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2016,
t. 18,
Nr. 1,
p. 33 -
39

Darbo tikslas. Įvertinti mokyklinio amžiaus vaikų arterinio kraujo spaudimo ryšį su liemens apimtimi.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tiriamųjų grupę sudarė 6-17 metų 819 moksleivių. Buvo išmatuotas jų ūgis, liemens apimtis ir arterinis kraujospūdis. Duomenys įvertinti procentilių metodu. Kraujospūdžio reikšmės buvo suskirstytos į tris grupes: < 90 procentilis - normalus, 90-95 procentilis - prehipertenzija, >95 procentilis - arterinė hiperten­zija. Liemens apimtis < 90 procentilis vertinta kaip normali, o >90 pro­centilis - kaip padidėjusi.

Rezultatai. Tiriamųjų grupę sudarė 420 mergaičių (51,3 %) ir 399 berniukai (48,7 %). Tiriamųjų amžiaus vidurkis 12 ± 3 metai. Nor­malų AKS nustatėme 332 vaikams (40,5 %); preAH būdingą - 199 (24,3 %); AH būdingą - 288 (35,2 %). Berniukai 1,4 karto dažniau tu­rėjo AH reikšmę atitinkantį AKS nei mergaitės (p<0,05). 588 moksleivių (71,8 %) juosmens apimtis buvo normali, o 231 moksleivio (28,2 %) - pa­didėjusi. Normalios juosmens apimties vaikų grupėje nepadidėjusį AKS turėjo 282 vaikai (47,9 %), preAH būdingą - 157 (26,7 %), AH būdingą - 149 vaikai (25,4 %). Tarp padidėjusios juosmens apimties vaikų normas atitinkantį AKS turėjo 50 vaikų (21,6 %), preAH būdingą - 42 (18,2 %), AH būdingą - 139 (60,2 %). Rastas statistiškai patikimas ryšys tarp juosmens apimties ir AKS: AH dažniau nustatyta didesnę liemens apim­tį turintiems vaikams (139 - 60,2 %), palyginti su normalią juosmens ap­imtį turinčiais vaikais (149 - 25,4 %) (p < 0,05).

Išvados. Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad AH reikšmę atitinkan­tis AKS nustatytas trečdaliui tirtųjų (35,2 %), statistiškai patikimai dažniau berniukams. Padidėjęs vaikų AKS yra susijęs su liemens apim­timi - išanalizavus duomenis paaiškėjo, kad moksleiviai, kurių juos­mens apimtis didesnė (> 90 procentilis), statistiškai patikimai dažniau turėjo AH.

 

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija