Kraujo žymenų ir riebalinio audinio pasiskirstymo reikšmė diagnozuojant metabolinį sindromą

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2018,
t. 20,
Nr. 3,
p. 189 -
198

Įvadas. Literatūroje aprašomas pogrupis nutukusių asmenų, kurių gretutinių ligų pasireiškimas bei širdies ir kraujagyslių ligų rizika yra mažesnė negu kitų nutukusių individų. Tačiau tikslių laboratorinių ro­diklių bei riebalinio audinio pasiskirstymo skirtumų, galinčių turėti įta­kos gretutinių ligų atsiradimui, iki šiol nenustatyta.

Tyrimo tikslas. Metabolinį sindromą turinčių ir jo neturinčių nu­tukusių pacientų riebalinio audinio pasiskirstymo skirtumų ir ribinių reikšmių bei jų sąsajų su laboratoriniais rodikliais nustatymas antropo­metriniais ir ultragarsiniais metodais.

Tyrimo medžiaga ir metodai. 2014-2018 metais Všį RVUL at­liktas perspektyvusis atvejo ir kontrolės biomedicininis tyrimas, kuria­me nutukusių ligonių metabolinio sindromo rizikos veiksniai buvo tiria­mi naudojant antropometrinius, ultragarsinius ir laboratorinius meto­dus.

Tyrimo rezultatai. Į biomedicininį tyrimą įtraukta 70 ligonių - 48 moterys ir 22 vyrai. Metabolinį sindromą turinčių tiriamųjų grupę sudarė 40, o šio sindromo neturinčių - 30 asmenų.

Metaboliniu sindromu sergančių ligonių statistiškai reikšmingai di­desni buvo kraujo gliukozės, trigliceridų, šlapimo rūgšties, insulino ir HOMA insulino rezistentiškumo rodikliai ir ultragarsinio tyrimo metu išmatuotas visceralinio riebalinio audinio storis, kuris statistiškai reikšmingai koreliavo su kūno mase, KMI, juosmens apimtimi, kraujo serumo gliukozės ir šlapimo rūgšties koncentracija.

Apskaičiuotos nutukusių asmenų slenkstinės reikšmės metaboliniam sindromui diagnozuoti: kūno masės - 123 kg, juosmens apimties - 123 cm, visceralinio riebalinio audinio storio iki aortos - 8,93 cm ir iki juosmeninio slankstelio - 11,53 cm.

Išvados. Visceralinio riebalinio audinio ultragarsiniai matavimai ir šlapimo rūgšties koncentracija kraujo plazmoje statistiškai reikšmin­gai koreliuoja su nutukusių asmenų metaboliniu sindromu ir jo kompo­nentais.

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija