Rūkančių vyrų nerimo sutrikimų ir biocheminių uždegimo žymenų ryšys

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2015,
t. 17,
Nr. 1,
p. 8 -
14

Santrauka

Įvadas. Daugėja įrodymų, jog nerimas yra svarbus širdies ir kraujagyslių ligu(ŠKL) - aterosklerozės, metabolinio sindromo ir koronarinės širdies ligos - išsivystymo rizikos veiksnys. Asociacija tarp nerimo sutrikimu ir kardiovaskulinės rizikos siejama su sisteminiu uždegimu.

Darbo tikslas. Išsiaiškinti, ar nerimo sutrikimai yra susiję su padidėjusia biocheminiu uždegimo žymenų - didelio jautrumo C reaktyviojo baltymo (djCRB), fibrinogeno ir interleukino 6 (IL-6) - koncentracija rūkantiems vyrams, nesergantiems koronarine širdies liga.

Tyrimo medžiaga ir metodai. 2010-2014 m. skerspjūvio tyrimas atliktas Vilniaus universitetinės ligoninės (VUL) Santariškiuklinikose. Tyrime dalyvavo 40-55 metu amžiaus, surūkantys 10 ir daugiau cigarečių per dieną ir rūkantys 10 ir daugiau metu 265 vyrai, kuriems buvo nustatytas metabolinis sindromas (MS). Nerimo grupės sutrikimai diagnozuoti naudojant Mini tarptautinę struktūruotą neuropsichiatrinę apklausą (M.I.N.I). Taip pat įvertinome socialinius demografinius bei širdies ir kraujagyslių rizikos veiksnius.

Rezultatai. Analizei panaudoti 243 vyru duomenys, amžiaus vidurkis 47,6±4,2 metu. Tiriamieji suskirstyti į dvi grupes: turinčiu nerimo sutrikimu ir j u neturinčiu. Nerimo sutrikimai nustatyti 59 (24,3 %) tiriamiesiems. Nerimo sutrikimu neturinčiųjų grupėje djCRB koncentracija 2,68 mg/l ± 1,96, grupėje su nerimo sutrikimais djCRB koncentracija 2,45 mg/l ± 1,93, p=0,352. Nerimo sutrikimu neturinčioje grupėje fibrinogeno koncentracija 3,67 g/l ± 0,70, o šiu sutrikimu turinčioje -3,75 g/l ± 0,82, p=0,765. Gauti uždegimo rodikliu rezultatai buvo katego-rizuoti į grupes: djCRB <1 mg/l ir djCRB >1, fibrinogenas <4 g/l ir >4 g/l, IL-6 <2 ng/l ir IL-6 >2 ng/l. Vertinome padidėjusiu uždegimo žymenų dažnį ir jis tarp grupių nesiskyrė: pacientu be nerimo sutrikimu djCRB >1 mg/l - 84,8 %, fibrinogenas >4 g/l - 27,7 %, IL-6 >27,2 %. Nerimo sutrikimu grupėje djCRB >1 mg/l - 76,3 %, fibrinogenas >4g/l -32,2 %, IL-6 >23,7 %.

Išvados. Tyrimo rezultatai neparodė uždegimo žymenų djCRB, IL-6 ir fibrinogeno koncentracijų skirtumo tarp nerimo sutrikimu turinčiu ir neturinčiu rūkančiu vyru.

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija