Rūkymas ir psichikos sutrikimai: pagalba psichikos ligoniams, metantiems rūkyti

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 3,
p. 202 -
206

Darbo tikslas. Šio straipsnio tikslas - apžvelgti rūkymo ir psichikos su­trikimų sąsajas ir pateikti įrodymais grįstus pagalbos mesti rūkyti psi­chikos ligoniams būdus.

Literatūros apžvalga. Psichikos ligomis sergantiems pacientams padedama atsikratyti rūkymo šiais metodais - medikamentiniu gydy­mu ir kognityvine elgesio terapija. Efektyviausias medikamentinis gy­dymas susideda iš sudėtinės pakaitinės nikotino terapijos - ilgai vei­kiančio nikotininio pleistro ir trumpai veikiančiu preparatų derinio. Psi­chikos ligomis sergančių žmonių populiacijoje efektyviausi trumpai vei­kiantys pakaitinės nikotino terapijos preparatai yra nikotininis nosies purškalas ir nikotininis inhaliatorius. Nenikotininiai preparatai (vareniklinas ir bupropionas) taip gali būti skiriami turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, tačiau šiems pacientams būtina atidi sveikatos priežiūros specialistų stebėsena. Sergantiems psichikos sveikatos sutrikimais pacientams gali prireikti ilgesnio gydymo, didesnių pakaitinės nikotino terapijos preparatų dozių ir intensyvesnės kognityvinės elgesio terapijos. Taip pat svarbu prisiminti, kad rūkymas keičia vaistų meta­bolizmą, dėl to rūkyti metusiems pacientams turėtų būti sumažinamos kai kurių psichotropinių vaistų dozės.

Kognityvinė elgesio terapija yra svarbi pagalbos norintiems mesti rūkyti dalis. Siekiant kuo efektyvesnių rezultatų, svarbu tinkamai su­planuoti ir vykdyti programą, ją pritaikant kiekvienam pacientui, nepa­mirštant psichikos ligonių populiacijai svarbių papildomų kognityvinės elgesio terapijos aspektų - nuolatinės paciento psichikos sveikatos būk­lės stebėsenos, užsiėmimų intensyvinimo bei motyvacijos didinimo ir bendravimo atsižvelgiant į kognityvinius ir dėmesio sutrikimus, kurie dažnai būdingi psichikos sutrikimų turintiems asmenims.

Išvada. Efektyviausias būdas padėti mesti rūkyti psichikos ligo­niams yra medikamentinės terapijos derinimas su kognityvine elgesio terapija.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija