Rūkymo ir vaistų sąveika: literatūros apžvalga

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2016,
t. 18,
Nr. 1,
p. 40 -
43

Literatūroje dažnai nagrinėjamas žalingas rūkymo poveikis žmogaus sveikatai. Tačiau ne mažiau svarbi rūkymo ir vaistų sąveika. Tabako rū­kymas modifikuoja vaistų farmakokinetiką ir farmakodinamiką. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, esantys tabako dūmuose, pasi­žymi ne tik kancerogeniniu poveikiu, bet ir indukuoja kepenų citochro­mo P450 izofermentus CYP1A1, CYP1A2, CYP2B6 ir galbūt CYP2E1. Daugelis vaistų yra kepenų CYP1A2 substratai, todėl rūkymas gali pa­laipsniui pagreitinti medikamentų metabolizmą. Dūmuose esančios cheminės medžiagos gali sąveikauti su didžiąja dalimi vaistinių prepa­ratų, tačiau nustatyta kliniškai reikšminga sąveika įvyksta su: antipsichotikais, antidepresantais, benzodiazepinais, opioidiniais analgeti­kais, antiagregantais, antikoaguliantais, beta-blokatoriais, sudetiniais ge­riamaisiais kontraceptikais, insulinu, navikų ir reumatoidinio artrito gydymui vartojamais vaistais. Kai gydymas yra neveiksmingas, būtina nuspręsti - ar priežastis nėra intensyvus ir ilgalaikis rūkymas. Šiuo metu nėra susistemintų rekomendacijų, kaip įvertinti, kontroliuoti bei val­dyti vaistų ir rūkymo sąveiką. Gydytojui kasdienėje praktikoje svarbu suprasti ir įvertinti šios sąveikos mechanizmus, nes tai turi reikšmę vaistų parinkimui, dozavimui ir terapiniam atsakui. Šiame straipsnyje remdamiesi literatūros apžvalga aptarsime rūkymo poveikį vaistiniams preparatams.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija