Metabolinio sindromo ir šlapimo takų akmenligės patogenezės ryšiai

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2010,
t. 12,
Nr. 2,
p. 87 -
94

Metabolinis sindromas - tai visuma skirtingų laboratorinių rodiklių ir klinikinių požymių, kurie didina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių li­gomis bei antro tipo cukriniu diabetu. Šlapimo takų akmenligė - heterogeniškos kilmės liga, pasireiškianti akmenų formavimusi ir jųmigracija šlapimo takuose bei dėl to atsirandančiais simptomais.

Epidemiologiniai tyrimai pateikia statistikai reikšmingų duomenų apie priklausomybę tarp šlapimo takų akmenligės ir metabolinio sindro­mo ar atskirų sindromo komponentų. Šis apžvalginis straipsnis nagrinė­ja bendrą'ą metabolinio sindromo patogenezę, taip pat šlapimo takųkal- cio ir šlapimo rūgšties akmenų susidaryimo dėsningumus atsižvelgiant i nutukimą/atsparumą insulinui. Apžvelgiami kelių pastarųjų metų straipsniai, kuriuose diskutuojama šių abiejų iš pažiūros skirtingų no- zologinių vienetų tema. Nors kalcio oksalatinių akmenų tipas yra daž­niausias bendrojoje populiacijoje akmenų tipas, bet pacientų su metabo- liniu sindromu grupėje dažnesni yra uratiniai akmenys. Manoma, kad dėl sutrikusio amoniogenezės proceso sumažėjęs šlapimo pH gali lemti uratų precipitaciją ir šlapimo takų akmenų susidarymą. Kai kurių epi­demiologinių tyrimų duomenys rodo, kad, metabolinio sindromo metu sutrikęs jautrumas insulinui yra reikšmingas medžiagų apykaitos poky­tis, skatinantis uratinių inkstų akmenų formavimąsi. Šią informaciją patvirtina ir darbai, nurodantys tiesioginę priklausomybę tarp insulino koncentracijos kraujyje ir šlapimo pH, ar straipsniai, patvirtinantys in­sulino receptorių egzistavimą nefrono sistemoje.

Duomenų, irodančių kalcio turinčių akmenų susidarymą esant ryš­kiems metabolinio sindromo komponentams, nėra daug. Nors šiame straipsnyje pateikiami keli galimi mechanizmai, kaip atsparumas insu­linui gali skatinti kalcio akmenų formavimąsi, tačiau šiandien dar trūksta duomenų, irodančių šių mechanizmų reikšmę.

 

© 2022, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija