Galektinas-3 - naujas fibrozės ir širdies nepakankamumo progresavimo žymuo

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2011,
t. 13,
Nr. 4,
p. 205 -
211

Vertinant ligonius, kuriems yra ūminis ir lėtinis širdies nepakankamu­mas (SN), vis plačiau naudojami įvairūs biožymenys. Galektinas-3 yra naujas, moksliniais tyrimais patvirtintas ir klinikinėje praktikoje pra­dėtas naudoti prognozinis SN biožymuo. Galektinas-3 yra beta-galaktozidą surišantis baltymas (lektinas), kuris reguliuoja miokardo fibro­zės ir remodeliacijos procesus, lemiančius SN išsivystymą ir progresa­vimą. Galektinas-3 skatina makrofagu migraciją, fibroblastu prolifera­ciją ir kolageno sintezę, tuo potencijuodamas fibrozės procesus miokar­de. Nuo galektino-3 priklausomas ryšys tarp uždegimo ir fibrozės yra labai plačiai tyrinėjamas ir gali būti reikšmingas miokardo remodelia­cijos ir širdies nepakankamumo progresavimo procese tiek diagnosti­niu, tiek terapiniu požiūriu. Padidėjęs galektino-3 kiekis aptinkamas esant ūmiai dekompensavusiam ir lėtiniam SN. Yra pakankamai įro­dymu, kad galektinas-3 yra atsakingas už fibrozės vystymąsi ne tik ke­penyse ir inkstuose, bet ir širdies raumenyje. Turimi tyrinėjimu duo­menys rodo, kad galektino-3 koncentracijos nustatymas yra informaty­vus SN diagnostikos rodiklis. Ypač ši nauda pasireiškia prognozuojant ligos baigtį kartu su įprastais iki šiol naudojamais prognoziniais žyme­nimis. Straipsnyje pateikiami naujo SN prognozinio biožymens galektino-3 eksperimentiniu ir klinikiniu tyrimu duomenys ir aptariami šio tyrimo derinio su natriureziniu peptidu tyrimu praktinio vertinimo as­pektai.

 

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija