prognozė

Jūs esate čia

Miokarditas - miokardo uždegimo liga, kurią dažniausiai sukelia įvai­rūs infekcijos agentai. Tai viena svarbiausiu dilatacinės kardiomiopatijos priežasčių visame pasaulyje, o širdies transplantacijos šiuo metu dažniausiai atliekamos dėl dilatacinės kardiomiopatijos. Ligos progre­savimo mechanizmai iki liekamosios kardiomiopatijos arba savaiminio pasveikimo iki šiol nėra aiškūs, tačiau daugelis moksliniu tyrimu pa­tvirtina, kad pagrindinį vaidmenį atlieka metaloproteinazės ir ekstraceliulinio matrikso remodeliacija.

LT

Vertinant ligonius, kuriems yra ūminis ir lėtinis širdies nepakankamu­mas (SN), vis plačiau naudojami įvairūs biožymenys. Galektinas-3 yra naujas, moksliniais tyrimais patvirtintas ir klinikinėje praktikoje pra­dėtas naudoti prognozinis SN biožymuo. Galektinas-3 yra beta-galaktozidą surišantis baltymas (lektinas), kuris reguliuoja miokardo fibro­zės ir remodeliacijos procesus, lemiančius SN išsivystymą ir progresa­vimą. Galektinas-3 skatina makrofagu migraciją, fibroblastu prolifera­ciją ir kolageno sintezę, tuo potencijuodamas fibrozės procesus miokar­de.

LT
© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija