Vaikų, sergančių idiopatine židinine epilepsija, miego sutrikimai ir galvos smegenų žievės bioelektrinio aktyvumo ypatumai miegant

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2009,
t. 11,
Nr. 4,
p. 190 -
195

Santrauka

Įvadas. Idiopatinė židininė epilepsija (IŽE), kitaip Rolando epilepsija, yra viena dažniausių vaikų epilepsijos formų. Ji vadinama gerybine, nes brendimo laikotarpiu ligos simptomai pranyksta. Tačiau sergantiems vaikams būdingi kognityvinių funkcijų, kalbos ir elgesio sutrikimai, gal­vos skausmai, baimės, agresijos priepuoliai, miego sutrikimai. Efekty­viam gydymui svarbu išsiaiškinti ligą provokuojančias priežastis. Ka­dangi vaikams, sergantiems IŽE, priepuoliai dažniausiai pasireiškia miegant, manoma, kad miego sutrikimai gali turėti įtakos epilepsinių priepuolių raiškai ir jų provokacijai. Manoma, kad pagerinus miego ko­kybę galima kontroliuoti epilepsijos priepuolius, tačiau tokių tyrimų at­liekama nedaug, o duomenų apie IŽE sergančiųjų miego sutrikimus yra ne daug.

Tyrimo tikslas - nustatyti būdingus miego sutrikimus idiopatine židinine epilepsija sergantiems vaikams ir išanalizuoti šių vaikų kom­piuterinių elektroencefalogramų pakitimus būdraujant ir miegant.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 14 pacientų, iš jų 9 berniukai (10 m ± 2,0) ir 5 mergaitės (11 m. ± 1,6), sergantys idiopatine židinine epilepsija. Šių vaikų miego sutrikimai įvertinti pagal parengtą klausimyną. Pacientams registruotos kompiuterinės būdravimo ir mie­go elektroencefalogramos pagal 10-20 elektrodų išdėstymo sistemą, lai­kantis protokolo. Elektroencefalogramos vertintos neurofiziologų pagal IŽE būdingus specifinius pakitimus - Rolando smailias bangas, smai­lių ir lėtų bangų kompelksus.

Tyrimo rezultatai. Tiriamieji vaikai miegodami dažniausiai grie­žė dantimis, knarkė, kalbėjo, prakaitavo, jiems trūkčiojo galūnės. Iš­analizavus jų elektroencefalogramas, penktadaliui epilepsiniai pakiti­mai registruoti tik miego metu. Daugiau nei pusei tiriamųjų būdravi­mo elektroencefalogramoje registruoti centriniai-temporaliniai pakiti­mai išplito į frontalines sritis registruojant miego elektroencefalogra­mą.

Išvados. Remdamiesi tyrimo rezultatais, rekomenduojame įta­riant vaikų idiopatinę židininę epilepsiją atlikti miego elektroencefa­logramą dėl dažniau registruojamų epilepsinių pakitimų ir jų išplitimo miegant.

 

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija