Pirminės hemostazės laboratoriniai žymenys ir diagnostikos galimybės

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2011,
t. 13,
Nr. 4,
p. 225 -
229
Autoriai: 

Santrauka

Dabar pirminei hemostazei tirti naudojami skirtingais principais vei­kiantys ir labai nevienodomis galimybėmis pasižymintys aparatai ir jų sistemos. Dej a, dėl didelės trombocitų defektų įvairovės nė vieno jų j aut- rumas nesiekia 100 %. Norint išvengti klaidų, tenka tirti keliais meto­dais. Straipsnyje trumpai apžvelgiami dažniausiai naudojami ir anks­čiau naudoti pirminės hemostazės tyrimo būdai, jų galimybės, pranašu­mai ir trūkumai, prieš tai trumpai aptarus trombocitų morfologij ą ir pir­minės hemostazės fiziologiją. Čia daugiausia dėmesio skiriama trombo­citų struktūroms, svarbioms vertinant trombocitų funkciją: plazminei membranai, kurioje yra išsidėstę receptoriai, svarbūs trombocitų sąvei­kai su kitomis ląstelėmis ir kraujyje esančiais junginiais, ir granulėms, kuriose esantys junginiai P tromboglobulinas ir 4-as trombocitų fakto­rius gali būti tiriami siekiant įvertinti sekrecijos iš trombocitų kokybę. Aptariami pirminės hemostazės laboratoriniai žymenys: P selektinas, P tromboglobulinas, 4-as trombocitų faktorius, tromboksanas B2 ir trom­bocitų receptoriai. Trumpai paaiškinami pirminės hemostazės procesai (nes juose dalyvauja atitinkami trombocitų receptoriai): adhezija (GP-Ib, kolageno, fibronektino, laminino receptoriai), aktyvacija (ADP, trombino, tromboksano receptoriai) ir agregacija (GPIIb-IIIa recepto­riai). Nagrinėjami pirminės hemostazės tyrimo būdai: kraujo tepinėlio, trombocitų skaičiaus, kraujavimo laiko, agregometrijos (turbidimetrinis ir viso kraujo), liuminometrinis išlaisvinimo reakcijų, sekrecijos žyme­nų, tėkmės citometrijos. Išsamiau aprašomas pigiausias ir patikimiau­sias trombocitų funkcijos tyrimo turbidimetrinis Borno metodas.

 

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija