Pirmo ir antro tipo cukrinio diabeto laboratorinių rodiklių analizė Klaipėdos universitetinėje ligoninėje

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2009,
t. 11,
Nr. 2,
p. 83 -
92

Darbo tikslas - išanalizuoti I ir II tipo cukriniu diabetu (CD) sergančių asmenų laboratoriniu rodikliu ypatumus.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Buvo ištirti 452 pacientai, sergan­tys I ir II tipo CD, hospitalizuoti Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Gliukozės koncentracija, glikozilinto hemoglobino (HBA1c), C-peptido, kreatinino tyrimai atlikti biocheminiais analizatoriais.

Rezultatai. Pirmo tipo CD sergančiu pacientu buvo 22,8 %, antro tipo CD - 77,2 %. Statistiškai reikšmingi teigiami ryšiai tarp cukrinio diabeto ir sergančiųjų amžiaus parodė, kad I tipo CD dažniau serga jau­nesni, o II tipo CD - vyresni asmenys. Nustatėme statistiškai reikšmin­gą ryšį tarp CD ir pacientų lyties: I tipo CD statistiškai reikšmingai daž­nesnis vyrams, o II tipo CD - moterims. įvertinus sergančiųjų I tipo CD biocheminius kraujo rodiklius, aptiktas neigiamas statistiškai reikš­mingas ryšys tarp sergančiųj ų I tipo CD amžiaus ir HBA1c. Teigiamą statistiškai reikšmingą ryšį radome tarp sergančiųjų I tipo CD amžiaus ir kreatinino koncentracijos, tarp kreatinino koncentracijos ir C-pepti- do, tarp gliukozės koncentracijos ir HBA1c. Nustatėme statistiškai reikš­mingą teigiamą ryšį tarp kreatinino koncentracijos ir II tipo CD sergan­čiųjų amžiaus bei tarp C-peptido ir kreatinino, tarp C-peptido ir gliuko­zės II tipo CD sergančių pacientų grupėje.

Išvados. Gliukozės koncentracijos kraujyje tyrimas yra anksty­viausias ir informatyviausias rodiklis diagnozuojant I ir II tipo CD. Ka­dangi šio tyrimo kaina, palyginti su glikozilinto hemoglobino koncentra­cijos tyrimo kaina, yra gerokai mažesnė, tai gliukozės koncentracijos kraujyje tyrimą rekomenduojame kaip priimtiniausią cukrinio diabeto rizikos prevencijai ir įprastinei kontrolei.

 

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija