I ir II tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų ragenos storio ir endotelio parametrų pakitimai

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2015,
t. 17,
Nr. 2,
p. 58 -
64

Santrauka

Darbo tikslas. Palyginti I ir II tipo cukriniu diabetu sergančiu pacientu centrinės ragenos dalies storį bei endotelio morfologinius parametrus; cukrinio diabeto pacientu duomenis su sveiku asmenų grupe; sergančiu cukriniu diabetu ir Lietuvos populiacijos centrinės ragenos dalies storį; įvertinti duomenų koreliaciją su glikozilinto hemoglobino koncentracija bei ligos trukme.

Tyrimo metodai. Cukriniu diabetu sergantiems 63 pacientams ir 67 sveikiems asmenims nekontaktiniu spektriniu mikroskopu išmatuoti ragenos endotelio parametrai (ląstelių tankis, vidutinis dydis, dydžio variacijos koeficientas, taisyklingu šešiakampiu ląstelių skaičius) ir centrinės ragenos dalies storis. Registruotas pacientu amžius, ligos trukmė, glikozilinto hemoglobino koncentracija. Statistinė duomenų analizė atlikta MS Excel, SPSS 20.0, reikšmingumo lygmuo a=0,05.

Tyrimo rezultatai. Iš 63 tiriamųjų 32 (50,8 %) buvo vyrai ir 31 (49,2 %) moteris, amžiaus vidurkis - 45±13,3 metai. Vidutinė ligos trukmė - 9,5±3,6 metu. Vidutinė glikozilinto hemoglobino koncentracija - 82,5±25,6 mmol/mol. Iš tiriamųjų 28 (44 %) sirgo I tipo, 35 (56 %) -II tipo cukriniu diabetu. II tipo cukrinio diabeto grupėje ragenos endotelio ląstelių tankis (2632,3±364,6 ląst./mm2) mažesnis nei I tipo (2883,7±358,3 ląst./mm2; p=0,001). Cukriniu diabetu centrinės ragenos dalies storis (560,7±35,7 |im) statistiškai patikimai didesnis už kontrolinės grupės (549±56,4 |im; p=0,03) ir už Lietuvos populiacijos vidutinį ragenos storį (p<0,001), o endotelio ląstelių tankis (2721,8±374,1 ląst./mm2) mažesnis nei kontrolinės grupės (2960±221,1 ląst./mm2; p=0,01). Koreliacija tarp tirtų duomenų ir glikozilinto hemoglobino koncentracijos bei ligos trukmės statistiškai nereikšminga (p>0,05).

Išvados. II tipo cukrinio diabeto grupėje endotelio ląstelių tankis mažesnis nei I tipo diabeto grupėje. Sergančių cukriniu diabetu asmenų centrinė ragenos dalis storesnė nei kontrolinės grupės bei Lietuvos populiacijos, o ragenos endotelio ląstelių tankis mažesnis nei sveikų asmenų.

 

© 2022, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija