25-hidroksi-vitamino D ir endotelio disfunkcijos biožymenu sąsajos

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2012,
t. 14,
Nr. 3,
p. 115 -
129

Įvadas. Endotelio disfunkcija (ED), laikoma ankstyvąja kraujagyslių li­gų stadija, gali būti įvertinama naudojant laboratorinius biožymenis, pavyzdžiui, tirpiąsias adhezijos molekules. Augant susidomėjimui vita­mino D svarba kardiologijoje, didėja poreikis ieškoti šio vitamino sąsajų su ED biožymenimis.

Pacientai ir tyrimo metodai. 2012 m. vasarį ir kovą tyrime daly­vavo atsitiktinai atrinkti sąlyginai sveiki 20-39 metų vyrai. Buvo ren­kami duomenys apie mitybos, rūkymo bei fizinio aktyvumo įpročius, at­liekami antropometriniai (ūgio, svorio, liemens ir klubų apimties, arte­rinio kraujospūdžio) bei laboratoriniai kraujo tyrimai (bendrasis kraujo, lipidograma, didelio jautrumo CRB, gliukozės, testosterono, 25-hidrok­si-vitamino D (25(OH)-D) bei tirpiųjų molekulių - ICAM-1 (tarpląsteli­nės adhezijos molekulė), VCAM-1 (kraujagyslių ląstelių adhezijos mole­kulė), E-selektino ir P-selektino koncentracijos nustatymas).

Rezultatai. Iš viso ištirti 64 vyrai. Ypač maža 25(OH)-D koncentra- cij a (mažiau nei 50 nmol/l) nustatyta 57,8 %, pakankama ji buvo tik 3,1 % vyrų. Atsižvelgiant į kofaktorius, VCAM-1 koncentracij a reikš j mingai priklausė tik nuo liemens ir klubų apimčių santykio (P=-0,341, p=0,006), ICAM - nuo trigliceridų koncentracijos (p=0,261, p=0,037), E-sejektino - nuo 25(OH)-D ir gliukozės koncentracijos (atitinkamai p=0,345, p=0,004 ir p=-0,003, p=0,04), P-selektino - nuo CRB koncen­tracijos kategorijos (ar yra didesnis už 1 mg/l) (p=0,311, p=0,012). VCAM-1 ir E-selektinui liko reikšmingi tie patys prediktoriai tarp nor- majios kūno masės vyrų, bet ne tarp nutukusių ar turinčių antsvorio. Tarp 25(OH)-D koncentracijos tercilių reikšmingesnių adhezijos mole­kulių koncentracijų skirtumų negauta.

Išvados. Šaltuoju metų laiku beveik visiems 20-39 metų vyrams trūko vitamino D. Nustatytos sąsajos tarp tirpiojo E-selektino ir 25(OH)-D koncentracijos kraujo serume, stipresnės nenutukusiems vy­rams. Reikšmingų tirpiųjų ICAM-1, VCAM-1 ir P-selektino sąsajų su 25(OH)-D nerasta.

 

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija