Sunki V tipo hiperlipoproteinemija nėštumo metu: klinikinis atvejis

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 2,
p. 118 -
122

Įvadas. Padidėjusi bendrojo cholesterolio, triacilglicerolių ir labai mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija kraujo serume yra bū­dinga sergant V tipo hiperlipoproteinemija. Ši liga nėštumo metu yra la­bai pavojinga. Siekiant išvengti komplikacijų, turi būti skiriamas gydy­mas. Įprastiniai lipidų koncentraciją mažinantys vaistai nėštumo laiko­tarpiu yra kontraindikuojami, todėl alternatyvus efektyvus gydymo me­todu yra plazmaferezės.

Darbo tikslas. Pristatyti nėščiajai diagnozuotos sunkios V tipo hiperlipoproteinemijos klinikinį atvejį ir pateikti literatūros apžvalgą.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atlikta retrospektyvi pacientės, gydytos ir gimdžiusios Vilniaus universiteto ligoninėje Santariškių kli­nikose, medicininės dokumentacijos analizė ir literatūros apžvalga.

Rezultatai. Nėščioji (26 metų) atvyko į Akušerijos priėmimo kam­barį dėl ambulatoriškai nustatytos padidėjusios lipidų koncentracijos kraujo serume. Klinikinių skundų neturėjo, tačiau atlikus standartinius lipidų apykaitos tyrimus nustatyta 4,7 kartus padidėjusi bendrojo cho­lesterolio ir 45,5 kartus padidėjusi triacilglicerolių koncentracija kraujo serume. Lipoproteinų elektroforezės vaizdas buvo būdingas V tipo hiperlipoproteinemijai: išryškėjusios chilomikronų ir pre-beta-lipoproteinų frakcijos. Elektrokardiograma ir veloergometrija rodė subendokardinę išemiją. Siekiant išvengti ūminio pankreatito bei širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, nuspręsta taikyti plazmaferezes kaip tinkamiausią gydy­mo būdą. Sėkmingai atlikta 20 plazmaferezės procedūrų, po kurių su­mažėjo lipidų koncentracija kraujyje ir 39-ą nėštumo savaitę gimė svei­kas naujagimis.

Išvados. V tipo hiperlipoproteinemija - tai reta, tačiau itin grės­minga būklė, kurios klinikiniai simptomai gali būti neryškūs, tačiau jai būdingi specifiniai laboratorinių tyrimų rezultatai ir patikima diagnos­tika. Ši liga didina moters ir vaisiaus sergamumo riziką. Plazmaferezės yra saugi ir efektyvi alternatyva medikamentiniam gydymui, kurio gali­mybės nėštumo metu yra ribotos.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija