Nevaisingumo diagnostinės galimybės ir galimas patofiziologinis ryšys su bronchine astma

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2021,
t. 23,
Nr. 1,
p. 39 -
43

Santrauka

Įvadas. Nevaisingumas paliečia apie 10-15 % porų visame pasaulyje, o net 10-20 % porų nevaisingumo atvejų kilmė išlieka neaiški. Neaiškios kilmės nevaisingumas yra diagnozuojamas, kai nevaisingumo priežastis lieka neaiški, nors atliktas išsamus abiejų partnerių ištyrimas. Ši diagnozė nesuteikia porai galimybių imtis tikslingų veiksmų siekiant pastoti. Norint padėti poroms, susiduriančioms su neaiškios kilmės nevaisingumu, šiuo metu inicijuojama vis daugiau mokslinių tyrimų ieškant galimų sąsajų su kitomis ligomis bei mechanizmų, kurie galėtų turėti įtakos šiai patologijai atsirasti. Vienas iš dažniausiai aprašomų mechanizmų, galinčių turėti įtakos bronchine astma sergančių moterų vaisingumui, galėtų būti visame organizme, kartu ir reprodukciniuose organuose, vykstantys uždegimo ir hipersensibilizacijos procesai, kurie sunkina optimalią embriono implantaciją. Taip pat keliama hipotezė, kad nevaisingumo patogenezėje pasireiškiantis padidėjęs reaktyvumas gali būti panašus į procesą, vykstantį sergant bronchine astma.

Tyrimo tikslas. Literatūros apžvalga siekiant išsiaiškinti nevaisingumo diagnostinių tyrimų galimybes, sąsajas tarp moterų nevaisingumo ir bronchinės astmos, galimą jų patogenezinį ryšį.

Tyrimo metodai. Literatūros paieška buvo atlikta naudojant PubMed, Medscape, Cochrane Library medicinos duomenų bazes ir informacijos paieškos sistemą Google Scholar.

Išvada. Naujausių tyrimų duomenimis, bronchinės astmos ir nevaisingumo sąsaja išlieka labai aktuali reprodukcinio amžiaus moterims. Nors patvirtintų neaiškios kilmės nevaisingumo gydymo algoritmų dar nėra, konsultuojant moteris, susiduriančias su nevaisingumu, ypač kai jis yra neaiškios kilmės, svarbu atsižvelgti ne tik į dažniausiai pasitaikančių priežasčių galimybę, bet ir į kitas moters lėtines ligas, ypač bronchinę astmą, ir papildomai atlikti specifinį ištyrimą.

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija