Alerginio uždegimo mechanizmai ir IgE tyrimai klinikinėje praktikoje

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2011,
t. 13,
Nr. 1,
p. 31 -
36

Alerginių ligų raidoje svarbiausias yra alerginis uždegimas. Alerginės reakcijos pagal vyrauj antį imuninį mechanizmą skirstomos į keturis pa­grindinius tipus. Alerginės I tipo reakcijos pasitaiko dažniausiai. IgE sensibilizacija siekia iki 50 %, o alerginiu ligų pagausėjo iki 30 % popu­liacijos. 1966 metais švedas S. G. O. Johanssonas ir Jungtiniu Amerikos Valstijų mokslininkai K. Ishizaka ir T. Ishizaka nepriklausomai vieni nuo kito atrado imunoglobuliną E ir išsiaiškino jo vaidmenį alerginėse reakcijose. Alerginiu ligų patofiziologija susijusi su sudėtinga ląstelių, mediatorių ir ypač citokinu tarpusavio sąveika. Th2 ląstelės yra vyrau­jančios I tipo alerginėse reakcijose. Ju gaminami citokinai lemia IgE hi- perprodukciją. IL-4 atlieka svarbiausią vaidmenį B ląstelėse perjun­giant antikūnu gamybą iš IgM/IgG į IgE. Ankstyvoji I tipo alerginiu re­akcijų fazė yra tiesiogiai susijusi su aktyvintomis putliosiomis ląstelė­mis, jupirminiais ir lipidiniais mediatoriais. Vėlyvojoje (uždegimo) fazė­je dalyvauja įvairios ląstelės, tačiau ji tiesiogiai susijusi su citokinu ak­tyvintais eozinofilais. Si fazė labai svarbi lėtinei alerginės ligos eigai. Alergenams specifiniu T-Reg ląstelių, Th2 ir (arba) Th1 ląstelių pusiau­svyros pokyčiai yra esminiai alerginiu ligų raidoje. Alerginio uždegimo imuniniu mechanizmu tyrimai svarbūs veiksmingesnei alergijos diag­nostikai, profilaktikai ir gydymui.

Santrumpos: Ag - antigenas, Ak - antikūnas, Ig - imunoglobulinas, IL - interleukinas, Th - T ląstelė pagalbininkė.

 

© 2022, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija