citokinai

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Alerginių ligų raidoje svarbiausias yra alerginis uždegimas. Alerginės reakcijos pagal vyrauj antį imuninį mechanizmą skirstomos į keturis pa­grindinius tipus. Alerginės I tipo reakcijos pasitaiko dažniausiai. IgE sensibilizacija siekia iki 50 %, o alerginiu ligų pagausėjo iki 30 % popu­liacijos. 1966 metais švedas S. G. O. Johanssonas ir Jungtiniu Amerikos Valstijų mokslininkai K. Ishizaka ir T. Ishizaka nepriklausomai vieni nuo kito atrado imunoglobuliną E ir išsiaiškino jo vaidmenį alerginėse reakcijose.

LT

Santrauka

Šio darbo tikslas buvo įvertinti, kiek ir kaip miokardo infarkto zonoje susidarantis uždegimo veiksnys naviku nekrozės faktorius (TNF-a) ir augimo faktoriai, potencialūs farmakoterapiniai veiksniai, - granuloci- tukolonijas stimuliuojantis faktorius (G-CSF) ir kamieniniu ląstelių au­gimo faktorius (SCF) veikia greitai besidauginančiu ląstelių ciklą ir pa­viršiniu žymenų, svarbiu diferenciacijai ir tarpląsteliniams ryšiams, ekspresiją.

LT
© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija