Pramonės įmonės darbuotojų aterosklerozės rizikos veiksnių tyrimas

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2010,
t. 12,
Nr. 2,
p. 64 -
76

Darbo tikslas. Ištirti didesnės rizikos sirgti širdies ir kraujagyslių ligo­mis pramonės įmonės darbuotojų aterosklerozės rizikos veiksnių papli­timą ir siūlyti keisti modifikuojamus aterosklerozės rizikos veiksnius propaguojant sveiką gyvenseną.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Per privalomą profilaktinį sveika­tos patikrinimą ištyrėme padidėjusį arterinį kraujospūdį ar padidėjusį kūno masės indeksą bei juosmens apimtį turinčius 253 įmonės darbuo­tojus. Sausosios chemijos analizatoriumi „Reflotron Plus“ atlikome kraujo serumo bendrojo ir DTL cholesterolio, triacilglicerolių ir gliuko­zės koncentracijos tyrimus. MTL cholesterolio koncentraciją apskaičia­vome pagal Friedewaldo formulę. Tiriamiesiems, kurių gliukozės kon­centracija veninėje plazmoje nevalgius buvo >6,11-<7,0 mmol/l, atliko­me gliukozės tolerancijos mėginį. Įvertinome arterinį kraujospūdį, kūno masės indeksą, juosmens apimtį ir gyvensenos ypatumus. Palyginome aterosklerozės rizikos veiksnius skirtingo arterinio kraujospūdžio, KMI ir juosmens apimties grupėse, ieškojome aterosklerozės rizikos veiksnių tarpusavio ryšių.

Rezultatai. Pagal kraujo serumo bendrojo cholesterolio koncentra­ciją didelė aterosklerozės rizika nustatyta 2 %, vidutinė - 10 %, šiek tiek padidėjusi - 43 %, normali cholesterolio koncentracija buvo 45 % tirtų darbuotojų. Sutrikusi glikemij a nevalgius buvo 19 %, gliukozės toleran­cijos sutrikimas - 1 %, II tipo cukrinis diabetas - 2 % tiriamųjų

Didėjant arteriniam kraujospūdžiui, patikimų lipidų ir angliavan­denių apykaitos rodiklių skirtumų nerasta, didėjant juosmens apimčiai reikšmingai didėjo triacilglicerolių ir reikšmingai mažėjo DTL choleste­rolio koncentracija. Sistolinio arterinio kraujospūdžio koreliacija su KMI ir juosmens apimtimi buvo stipresnė nei diastolinio ar vidutinio.

Išvados. Vertinant lipidų apykaitos rodiklius didžioji dauguma tir­tų darbuotojų priklausė nedidelės aterosklerozės rizikos grupei. Tačiau kiekvienam ši rizika, turi būti nustatoma individualiai, atsižvelgiant ir į kitus rizikos veiksnius. Sutrikusi glikemij a nevalgius tiriamųjų grupėje buvo gana dažna, todėl profilaktinius gliukozės koncentracijos tyrimus būtina atlikti nevalgius ryte.

 

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija