Aterosklerozės žymenų tyrimai lietuvių šeimose

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2013,
t. 15,
Nr. 3,
p. 119 -
125

Lietuvių šeimose, kurių bent trys kartos kilusios iš to paties etnolingvistinio regiono, ištirti biocheminiai aterosklerozės žymenys. Nustatyti skirtumai, koreliacijos tarp abiejų tėvu, tėvo ir vaiko, motinos ir vaiko, tarp žemaičiu ir aukštaičiu tyrimu.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tiriamųjų grupę sudarė 99 šeimos (tėvas, motina ir bent vienas vaikas) iš šešių etnolingvistinių regionų: Pietų, Rytų ir Vakarų Aukštaitijos, Siaurės, Pietų ir Vakarų Žemaitijos. 329 tiriamiesiems atlikti: bendrojo cholesterolio, MTL cholesterolio, DTL cholesterolio, triacilglicerolių ApoAI, ApoB ir jų santykio, Lp(a), didelio jautrumo C reaktyviojo baltymo, gliukozės, matrikso metaloproteinazės-9 ir interleukino-1 beta tyrimai. Statistiniam ryšiui įvertinti taikytas Mano-Vitnio-Vilkoksono kriterijus, koreliaciniam ryšiui nustatyti skaičiuotas Pirsono ir Spirmeno koreliacijos koeficientai. Statistiniai duomenys apdoroti naudojant IBM SPSS Statistics 20.

Rezultatai. Nustatyta silpna, tačiau statistiškai reikšminga koreliacija (0,19<rs<0,25, p<0,01) tarp tėvo ir motinos gliukozės, bendrojo cholesterolio, MTL cholesterolio ir ApoB žymenųbei vidutinė koreliacija (rs=0,52, p<0,05) tarp MMP-9 žymenų. Išanalizavus tėvo ir vaiko biocheminius žymenis, nustatyta silpna (0,20<rs<0,25, p<0,05) MTL-chol, ApoAI ir ApoAI/ApoB žymenų koreliacija. Tarp motinos ir vaiko žymenų statistiškai reikšmingos koreliacijos nerasta.

Išanalizavus tėčių, motinų ir vaikų biocheminius žymenis atsižvelgiant į etnolingvistinę grupę, nustatytos šios tyrimų koreliacijos: aukštaičių tėčių silpnai neigiama MMP-9 ir TG (rs=-0,28 p<0,05), aukštaičių motinų MMP-9 ir B-chol (rs=0,28 p<0,05), MMP-9 ir MTL-chol (rp=0,28, p<0,05), MMP-9 ir Lp(a) (rs=0,39, p<0,01). Tarp visų aukštaičių vaikų, aukštaičių berniukų nustatyta silpna MMP-9 ir gliukozės (rs=0,34, p<0,01 ir rs=0,36 p<0,05 atitinkamai) žymenų koreliacija, o tarp žemaičių berniukų nustatyta vidutinė statistiškai reikšminga (rs=0,41, p<0,05) MMP-9 ir DTL-chol žymenų koreliacija. Mergaičių grupėje tarp MMP-9 ir kitų žymenų reikšmingos koreliacijos nerasta.

Vyrų 79,8 % bendroj o chojesterojio, 68,7 % MTL-chol, 38,4 % TG, 24,2 % gliukozės tyrimų rodikliai buvo padidėję ir viršijo rekomenduojamas ribas, o 21,2 % DTL-chol rezultatų buvo sumažėję. Moterų, panašiai kaip vyrų, 78,8 % bendroj o cholesterolio ir 70,7 % MTL-chol rezultatų buvo padidėję. Tačiau TG ir gliukozės padidėjusių rezultatų buvo du kartus mažiau nei vyrų, siekė atitinkamai 15,2 % ir 10,1 %. Vaikų 34,4 % bendrojo cholesterolio, 22,8 % MTL-chol ir 9,2 % TG rezultatų buvo virš rekomenduojamų ribų.

Išvados. Nustatyta silpna, tačiau statistiškai reikšminga MMP-9 koreliacija su lipidų žymenimis skirtingose etnolingvistinėse grupėse. Gauta silpna MMP-9 ir gliukozės koreliacija vaikų grupėje. Nors C reaktyviojo baltymo koncentracija visose tiriamųjų grupėse buvo rekomenduojamose ribose - tai rodo aterosklerozinio proceso nekomplikuotą eigą, tačiau aterogeniškumą skatinančių lipidų padidėję kiekiai lemia, kad dauguma tiriamųjų turi didelę riziką ateityje susirgti širdies kraujagyslių ligomis.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija