Uždegimo reikšmė prognozuojant prieširdžiu virpėjimo atkryčius po atliktos elektrinės kardioversijos

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Pir, 2018/10/22 - 14:35
Atsisiųsta: 1
Laboratorinė medicina. 2017,
t. 19,
Nr. 4,
p. 250 -
254

Darbo tikslas. Naujausių epidemiologinių tyrimų duomenys rodo, kad prieširdžiu virpėjimo (PV) dažnis bendrojoje populiacijoje siekia 1,9-2,9 %. Elektrinė kardioversija (EKV) - gydymo būdas, kai sinusinis ritmas (SR) sugrąžinamas elektriniu impulsu, tačiau net iki 40-50 % pa­cientų po sėkmingos EKV jau vieno mėnesio laikotarpiu PV pasikartoja. Literatūroje yra duomenų, kad padidėję uždegimo rodikliai yra susiję su didesniu PV atkryčiu. Didelio jautrumo C reaktyvusis baltymas (dj-CRB), C reaktyvusis baltymas, interleukinas-6 ir naviko nekrozės faktorius-a yra dažniausiai tiriami uždegimo rodikliai širdies ir krauja­gyslių ligų patogenezėje. Šia literatūros apžvalga siekėme išsiaiškinti, ar uždegimo rodiklių tyrimus galima naudoti prognozuojant PV atkry­čius po sėkmingo SR sugrąžinimo EKV.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atlikta klinikinių tyrimų paieška NCBI PMC duomenų bazėje. Sisteminei apžvalgai atrinkti ne vėliau kaip prieš 10 metų publikuoti 6 tyrimai apie uždegimo rodiklių reikšmę prognozuojant PV po SR atstatymo EKV.

Rezultatai. Analizei atrinkti 6 prospektyvieji stebėsenos tyrimai, iš viso analizavę 536 pacientus. Dėl PV atkryčio po EKV pacientai stebė­ti nuo 21 iki 180 dienų. PV atkrytis registruotas nuo 33 % iki 68 % atve­jų. Susumavus visų tyrimų rezultatus PV atkrytis registruotas 43 % at­vejų. Visi analizuoti tyrimai parodė, kad uždegimo rodiklių tyrimai, iš kurių dažniausiai naudojamas dj-CRB, yra jautrūs ir specifiški progno­zuojant PV atkrytį. Padidėjęs dj-CRB kiekis esant liekamajam PV yra nepriklausomas PV atkryčio po atliktos EKV prognostinis veiksnys. Skirtingų tyrimų duomenimis padidėjęs dj-CRB kiekis didina PV atkry­čio tikimybę nuo 1,9 iki 14,5 karto.

Išvada. Tyrimai patvirtina, kad padidėję uždegimo rodikliai, iš ku­rių dažniausiai tiriamas dj-CRB, yra jautrūs ir specifiški prognozuojant PV atkryčius po atliktos EKV dėl liekamojo PV.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija