Savo naujagimį nužudžiusių motinų psichologinės ir psichiatrinės būklės analizė

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2013,
t. 15,
Nr. 3,
p. 126 -
130

Įvadas. Visuomenės plačiai diskutuojama tema yra apie motinas, atėmusias savo kūdikiui gyvybę, kurią pačios jam buvo davusios. Neonaticidas - naujagimio nužudymas per 24 val. nuo jo gimimo. Galima išskirti dvi neonaticido rūšis: kriminalinį, dažniausiai įvykdomą motinu dėl sunkaus psichologinio streso, ir vykdomą kai kuriose kultūrose taip reguliuojant populiaciją.

Šiame straipsnyje aptarsime motinų, nužudžiusių savo naujagimį, dažniausias to padarymo priežastis, labiausiai akcentuojant psichikos būkles.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimo metu buvo analizuojamos teismo psichiatrijos ekspertizės, atliktos motinoms, įtariamoms (kaltinamoms, teisiamoms) nužudžius savo naujagimius 1990-2008 metų laikotarpiu. Tyrime naudotas apklausos metodas - anketinė apklausa. Išnagrinėtos 44 anketos. Atlikta literatūros šaltinių, nagrinėjančių neonaticidą, apžvalga.

Rezultatai. Vyraujantis neonaticidą įvykdžiusiu motinų amžius 26-30 metai, tai sudaro 34,1 % visų nagrinėtų atvejų. 59 % sudarė vienišos moterys, 52 % gimdė ne pirmą kartą, 48 % neonaticidą įvykdė pagimdžiusios pirmagimį. Tik 2 % moterų anksčiau buvo teistos. 80 % nagrinėtų atvejų moterys nebuvo psichoneurologinėje įskaitoje. 18 % moterų nėštumo metu buvo stebėtos sveikatos priežiūros specialistų. 93 % moterų vykdydamos neonaticidą buvo blaivios. 68 % moterų nusikalstamą veiką bandė pateisinti. Psichiškai visai sveikos buvo 41 % šių moterų, 59 % nustatyta diagnozė pagal tarptautinę liguklasifikaciją. Pakaltinamomis buvo pripažinta 79 % moterų. Remiantis psichiatro eksperto duomenimis, 70,5 % moterų neonaticido metu galėjo suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti.

Išvada. Nagrinėjant neonaticido atvejus, vaikžudžių amžius įvairiose amžiaus grupėse dažniausiai svyruoja tarp 15-19 ir 26-30 metų. Dažniausiai naujagimiai nužudomi per pirmąją parą. Moterims, žudančioms savo naujagimius, būdinga nenormali elgsena ar mąstymo sutrikimai nėštumo laikotarpiu, tačiau ilgalaikiai psichikos sutrikimai nustatomi retai.

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija