Laboratorinė sifilio diagnostika (Mokomoji knyga)

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2010,
t. 12,
Nr. 2,
p. 95 -
112

Šios rekomendacijos parengtos Rytų Europos Lytinės ir reprodukcinės sveikatos (SRH - Sexual and Reproductive Health) tinklo, Lytiškai plin­tančiu infekcijų darbo grupės iniciatyva. Grupę dotacijomis remia Šve­dijos sveikatos priežiūros bendrijos Rytu Europos komitetas ir Švedijos tarptautinės plėtros bendradarbiavimo agentūra (SIDA - Swedish In­ternational Development Cooperation Agency). Projekto koordinato­rius - Marius Domeika.

Mokomoji knyga skirta laboratorijų specialistams, gydytojams, dir­bantiems lytiškai plintančiu infekcijų srityje, medicinos aukštųjų mo­kyklų studentams ir rezidentams

Aprobavo Lietuvos medicinos mikrobiologijos sąjunga, Lie­tuvos dermatovenerologų draugija, Kauno medicinos universi­teto Laboratorines medicinos klinika 2010-02-24. Protokolas Nr. 2/10.

Recenzavo: prof.   habil. dr.   Alvydas   Pavilonis

 

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija