traukuliai

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Įvadas. Genetinių veiksnių svarba epilepsijos vystymuisi neabejotina, tačiau genetinė epilepsijos struktūra menkai ištirta. Monogeninių ligų, pasireiškiančių epilepsija ar traukuliais, etiologinės struktūros tyrimai svarbūs parenkant tinkamiausius genetinio ištyrimo metodus ir algorit­mus bei sudaro prielaidas išsamesniems etiopatofiziologiniams epileptogenezės ir iktogenezės mechanizmų tyrimams.

LT

Darbo tikslas. Išanalizuoti tuberozinės sklerozės komplekso (TSK) li­ga sergančių vaikų klinikinius simptomus, jų pasireiškimo dažnį ir paly­ginti su literatūros duomenimis.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Retrospektyviai išanalizuoti Vaikų ligoninėje, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (VUL SK) filiale, gydytų vaikų, kuriems kliniškai arba genetiniais tyrimais nustatytas TSC, duomenys.

LT
© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija