sinovitas

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Santrauka

Darbo tikslas - ištirti fotosensibilizacijos poveikį uždegimo kilmės reu­matoidinio artrito (RA) ir degeneracinės kilmės osteoartrozės (OA) pa­žeisto sąnario sinovijos fibroblastų (SF) gyvybingumui.

LT

Darbo tikslas. Nustatyti skirtingos etiologijos - imuninio ir degenera­cinio sinovitu histopatologinius bei imunohistocheminius skirtumus ir gautus duomenis palyginti.

LT
© 2020, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija