inkstų transplantacija

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Darbo tikslas. Įvertinti ir palyginti sergančių ir nesergančių cukriniu diabetu asmenų kaulų metabolizmą atspindinčių laboratorinių rodiklių kitimus po inkstų transplantacijos.

LT

Įvadas. Kraųjagyslių kalcifikacija ir arterijų standumas yra svarbūs ro­dikliai vertinant kardiovaskulinių įvykių riziką po inkstų transplanta­cijos. Mes siekėme: įvertinti aortos lanko kalcifikacijos bei arterijų stan­dumo gradiento matavimo prieš inkstų transplantaciją svarbą vertinant kardiovaskulinę riziką bei donorinio inksto veiklą; nustatyti aortos lan­ko kalcifikacijos bei arterijų standumo gradiento pokytį praėjus dve­jiems metams po inkstų transplantacijos.

LT
© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija