Storosios žarnos vėžio nustatymas pagal slaptojo kraujo išmatose testą imunoturbidimetrijos metodu

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Ket, 2013/05/09 - 17:00
Atsisiųsta: 7
Laboratorinė medicina. 2009,
t. 11,
Nr. 4,
p. 205 -
208

Santrauka

Žmonių, sergančių storosios žarnos vėžiu, išgyvenamumas labai pri­klauso nuo ankstyvos šios ligos diagnozės. Daugelio mokslo ir praktikos studijų duomenimis, gvajoko dervos Haemoccult testas yra veiksmingas ir padeda sumažinti mirtingumą laiku diagnozavus vėžį. Naudojant slaptojo kraujo išmatose testą imunoturbidimetrijos metodu, yra tiki­mybė pagerinti ankstyvos vėžio stadij os aptikimą ir j o efektyvumą storo­sios žarnos vėžio profilaktikos programoje.

Darbo tikslas - įvertinti slaptojo kraujo oc-sensor (Eiken) tyrimą automatiniu imunologiniu analizatoriumi, siekiant anksčiau diagno­zuoti storosios žarnos vėžį.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Slaptajam kraujui išmatose nusta­tyti naudojamas imunocheminis testas oc-sensor (Eiken) su monokloni­niais ar polikloniniais antikūnais prieš globulinus - hemoglobino balty­mo komponentus. Tiriamieji yra 50-74 metu pacientai, apsilankę pas bendrosios praktikos gydytojus. Centro poliklinikoje Vilniuje kiekvienam pacientui, atitinkančiam amžiaus kriterijus, buvo įteiktas dvieju dienų oc-sensor testas su nurodymais, kaip atlikti ėminius ir juos pristatyti į la­boratoriją. Jei rastas hemoglobino kiekis yra per 50 ng/ml, testas laiko­mas teigiamu. Šiems atrinktiems pacientams rekomenduojama atlikti kolonoskopiją ieškant galimų storosios žarnos navikų- vėžio arba polipų.

Rezultatai. Atlikus 114 pacientų išmatų testo analizę imunologi­niu analizatoriumi ieškant galimos storosios žarnos navikinės patologi­jos, 26 (22,8 %) buvo aptikta hemoglobino. Teigiamu laikomas tas rezul­tatas, kai bent viename iš dviejų testų hemoglobino kiekis yra 50 ng/ml ir daugiau. Iš jų 16 (14,1 %) pacientų hemoglobino kiekis buvo per 50 ng/ml, o 10 (8,7 %) pacientų - mažesnis nei 50 ng/ml.

Išvados. Imunocheminis testas oc-sensor (Eiken) lengvai pritaiko­mas praktikoje, suteikia galimybę patiems pacientams pristatyti ėmi­nius į laboratoriją, tiksliai nustatyti hemoglobino kiekį išmatose ir at­rinkti ligonius kolonoskopijai. Automatinis testo nuskaitymas imunolo­giniu analizatoriumi padeda išvengti subjektyvaus testo rezultatų verti­nimo.

 

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija