Saugumas ir efektyvumas koreguojant dislipidemiją klinikinėje praktikoje

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Šeš, 2013/05/11 - 19:56
Atsisiųsta: 7
Laboratorinė medicina. 2011,
t. 13,
Nr. 1,
p. 3 -
10

Dislipidemijos gydymas statinais mažina ne tik cholesterolio koncentra­ciją, bet ir ligonių mirtingumą, kardiovaskulinių įvykiu dažnį, stabdo aterosklerozės progresavimą. Nors statinu efektyvumas ir saugumas aiškiai įrodytas, tačiau kai kurie gydytojai vis dar abejoja siu vaistu sky­rimo tikslingumu ir baiminasi nepageidaujamu reiškiniu.

Tyrimo tikslas. Įvertinti dislipidemijos gydymo ir stebėsenos efek­tyvumą ir saugumą, vertinant kraujo lipidu, kepenų fermentu, kreatin- fosfokinazės (KFK) koncentracijų kitimą.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Vilniaus universiteto ligoninės (VUL) Santariškių klinikų Kardiologijos ir angiologijos centre buvo at­liktas retrospektyvus tyrimas. Tiriamųjų grupę sudarė 547 pacientai, iš jų 376 vyrai ir 171 moteris, kurie 1997-2005 metais paguldyti į ligoninę dėl koronarinės širdies ligos (KSL). Tiriamųjų amžiaus vidurkis 59,4 ± 10,44 metų. Tirtas kraujo lipidų, alanino aminotransferazės (ALT), aspartato aminotransferazės (AST) ir KFK koncentracijos kiti­mas.

Rezultatai. Dislipidemijos diagnostikai taikyti du kriterijai. Hos- pitalizacijos metu dislipidemija I nustatyta 94,1 %, o dislipidemija II - 97,1 % pacientų. Daugiausia lipidus mažinančių vaistų buvo vartojama tris mėnesius po hospitalizacijos (90,8 %), vėliau jų vartojimas mažėjo. Dislipidemijos paplitimas mažėjo taip pat tik tris pirmus mėnesius po hospitalizacijos, vėliau jos dažnis vėl didėjo. Lipidus mažinantis gydymas buvo saugus. Tik 1,7 % ligonių nustatytas ALT ir 0,6 % - AST kon­centracijos padidėjimas. Tyrimo metu KFK koncentracija reikšmingai nepadidėjo.

Išvados. Mūsų tyrimo duomenimis, dislipidemijos gydymas yra ne­pakankamas tiek dėl finansinių pacientų problemų, tiek dėl gydytojų baimės sulaukti nepageidaujamų reiškinių. Statinai ligoniams, sergan­tiems KSL, turėtų būti skiriami dažniau, didesnėmis dozėmis ir šie ligo­niai turi būti stebimi. Dislipidemijos gydymas buvo saugus. Mūsų duo­menys dar kartą patvirtina nepakankamą dislipidemijos gydymą ir stebėseną Lietuvoje.

 

© 2022, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija