Oksidacinės ir antioksidacinės sistemos rodiklių sąsajos su psichosocialinio streso lygiu ir kortizolio koncentracija kraujo serume, seilėse bei plaukuose

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2019,
t. 21,
Nr. 4,
p. 163 -
171

Santrauka

        Įvadas. Manoma, jog stiprus psichologinis stresas skatina laisvų radikalų gamybą ir oksidacinį stresą žmogaus organizme, tačiau atlikta labai mažai oksidacinės ir antioksidacinės sistemos žymenų pokyčių mokslinių tyrimų, vertinant streso lygį tiek pagal psichosocialinius streso rodiklius, tiek pagal biologiniuose skysčiuose ir plaukuose esančio streso žymens kortizolio koncentraciją.

Darbo tikslas. Siekta kompleksiškai įvertinti oksidacinio streso žymens malono dialdehido koncentracijos ir bendro antioksidacinio aktyvumo kraujyje pokyčius atsižvelgiant į patiriamą stresą ir kraujyje esančių, vienais efektyviausių laikomų lipofilinių antioksidantų karotenoidų koncentraciją.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 220 lėtinėmis ligomis nesergančių 25-55 metų amžiaus vyrų. Jiems nustatyta kraujo serumo malono dialdehido koncentracija, bendras antioksidacinis aktyvumas, bendra ir pavienių karotenoidų koncentracija, kortizolio koncentracija kraujo serumo, seilių ir plaukų mėginiuose; anketinės apklausos būdu atliktas psichosocialinio streso lygio vertinimas. Tiriamieji, kurių kortizolio koncentracija kraujo serume buvo 217,56 ng/ml, seilėse -9,51 ng/ml ir plaukuose - 45,63 ng/g, buvo įvardyti kaip patiriantys mažesnį stresą ir atitinkamai tiriamieji, kurių minėtieji rodikliai viršijo nurodytas medianos reikšmes, buvo priskirti didesnį stresą patiriančių asmenų grupei. Statistinei duomenų analizei naudotos „Microsoft Excel“ ir SPSS (IBM SPSS v23.0) programos.

Tyrimo rezultatai. Malono dialdehido koncentracijos rekomenduojamos reikšmės kraujo serume (38,19-151,32 mg/l) buvo nustatytos 94,1 % tiriamų. Malono dialdehido koncentracijos didėjimas susijęs su amžiumi (r=0,302; p=0,0001). Mažesnį stresą patiriančiu asmenų grupėje kortizolio koncentracijos plaukuose reikšmės buvo mažesnės didėjant kraujo serumo bendro antioksidacinio aktyvumo reikšmėms (r=0,295; p=0,008).

Išvados. Tiriamosios grupės asmenis pagal psichosocialinio streso kriterijus, taip pat vertinant kraujo serumo, seilių bei plaukų kortizolio koncentracijas galima apibūdinti kaip mažai streso patiriančius asmenis. Šioje grupėje, vertinant tiek psichosocialinį stresą, tiek streso biologinio žymens kortizolio koncentracijos organizme pokyčius, nustatytos statistiškai reikšmingos sąsajos su atskirais oksidacinės ir antioksidacinės sistemos rodiklių pokyčiais.

 

© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija