Kolageno genų variantų reikšmė Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų fiziniam pajėgumui

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2019,
t. 21,
Nr. 2,
p. 84 -
92

Įvadas. Kolageno genų variantai yra susiję su fizinio pajėgumo fenotipu ir lemia judamojo aparato pažeidimo riziką.

Darbo tikslas - įvertinti kolageno genų polimorfizmų (COL1A1 rs1800012, rs1107946, COL3A1 rs1800255, COL12A1 rs970547) reikšmę Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų fizinio pajėgumo fenotipui.

Tiriamieji asmenys ir metodai. Tiriamųjų imtį sudarė 185 profesionalūs sportininkai ir 195 nesportuojantys kontrolinės grupės asmenys. Sportininkai suskirstyti į tris grupes (ištvermės, greitumo ir jėgos bei mišrių savybių). Jiems nustatytas fenotipas: antropometriniai, funkcinio pajėgumo rodikliai, patirtos traumos. Tiriamųjų DNR genotipavimui taikytas tikro laiko polimerazės grandininės reakcijos metodas.

Rezultatai. Bendroje sportininkų grupėje COL1A1 rs1800012 CC genotipas, o greitumo ir jėgos grupėje COL1A1 rs1107946 A alelis ir COL12A1 rs970547 T alelis reikšmingai dažnesni nei kontrolinėje grupėje (p < 0,05). COL3A1 rs1800255 AA genotipas vyrauja kontrolinėje grupėje (8,2 %), palyginti su sportininkų (2,7 %). Šansų santykis COL3A1 (GG+GA_AA recesyvusis modelis) sportininkų grupėje buvo 0,311 (p = 0,034). Moterų greitumo ir jėgos grupėje COL1A1 rs1800012 C alelis ir COL12A1 rs970547 T alelis daug dažnesni nei kontrolinėje moterų grupėje, COL1A1 rs1107946 A alelis reikšmingai dažnesnis vyrų sportininkų grupėje nei kontrolinėje vyrų grupėje (p < 0,05).

Išvados. Lietuvos sportininkų fenotipas atitinka didelio meistriškumo lygį. COL1A1 rs1107946 A alelis, COL1A1 rs1800012 C alelis, COL12A1 rs970547 T alelis susiję su Lietuvos sportininkų greitumo ir jėgos savybėmis. COL3A1 AA genotipo asmenys turi mažesnę galimybę tapti profesionaliais sportininkais (OR = 0,311; p = 0,034). Tirti genetiniai variantai turi skirtingą įtaką vyrų ir moterų fiziniam pajėgumui: COL1A1 rs1800012 A alelis ir rs1107946 A alelis reikšmingi vyriškosios lyties sportininkų fiziniam pajėgumui, o COL1A1 rs1800012 C alelis ir COL12A1 rs970547 T alelis - moterų pajėgumui, ypač greitumo ir jėgos savybėm.

 

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija