Kai kurių medžiagų, ekskrecija su šlapimu esant vaikų preakmenligei

Jūs esate čia

Laboratorinė medicina. 2009,
t. 11,
Nr. 3,
p. 119 -
123

Įvadas. Straipsnyje apibendrinti vaikų, kuriems yra preakmenligė, kai kurių medžiagų (kalcio, oksalatu, fosfatu, šlapimo rūgšties, magnio, cit­ratu) ekskrecijos su šlapimu ypatumai. Minėtos medžiagos dalyvauja kristalizacijos procesuose, susidarant akmenims inkstuose. Straipsnyje aptariama akmenų susidarymo inkstuose priežastys ir rizikos veiksniai. Ypatingas vaidmuo tenka genetiniams ir metaboliniams organizmo pro­cesams, taip pat aplinkos poveikiui.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Buvo tiriamos dvi grupės vaiku: 15 vaiku, kuriems yra preakmenligė (amžiaus vidurkis 13 metu), ir 12 sveiku vaiku kontrolinė grupė (amžiaus vidurkis 10 metų). Į tyrimą neįtraukti tie vaikai, kurie serga jungiamojo audinio ligomis, įvairių for­mų glomerulonefritu ar įgimtomis nefropatijomis, šlapimo organų infek­cija, ginekologinėmis ligomis.

Tiriamoji medžiaga - paros (24 val.) šlapimas. Kalcis, fosfatai ir šla­pimo rūgštis šlapime buvo nustatyti klasikiniais spektrofotometriniais metodais, oksalatų koncentracija - titravimo metodu, o citratų ir mag­nio koncentracija - naudojant standartizuotus reagentų rinkinius.

Tyrimo rezultatai. Rezultatai parodė, kad oksalatų ir šlapimo rūgšties ekskrecija su paros šlapimu, palyginti su kontroline grupe, bu­vo gerokai padidėjusi (p<0,001), o citratų sumažėjusi. Žinoma, kad ma­žėjant citratų kiekiui šlapime, skatinama kalcio oksalatų, kalcio fosfatų bei šlapimo rūgšties kristalurija, o tokiai būklei užsitęsus, gali susidary­ti inkstų akmenys.

Išvados. Vaikams, kuriems yra preakmenligė, būtina atlikti diag­nostinius tyrimus - nustatyti kalcio, oksalatų, fosfatų, šlapimo rūgšties, magnio bei citratų ekskreciją su šlapimu.

 

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija