TSC1 ir TSC2 genai

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Darbo tikslas. Išanalizuoti tuberozinės sklerozės komplekso (TSK) li­ga sergančių vaikų klinikinius simptomus, jų pasireiškimo dažnį ir paly­ginti su literatūros duomenimis.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Retrospektyviai išanalizuoti Vaikų ligoninėje, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (VUL SK) filiale, gydytų vaikų, kuriems kliniškai arba genetiniais tyrimais nustatytas TSC, duomenys.

LT
© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija