arterijų standumas

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Įvadas. Kraųjagyslių kalcifikacija ir arterijų standumas yra svarbūs ro­dikliai vertinant kardiovaskulinių įvykių riziką po inkstų transplanta­cijos. Mes siekėme: įvertinti aortos lanko kalcifikacijos bei arterijų stan­dumo gradiento matavimo prieš inkstų transplantaciją svarbą vertinant kardiovaskulinę riziką bei donorinio inksto veiklą; nustatyti aortos lan­ko kalcifikacijos bei arterijų standumo gradiento pokytį praėjus dve­jiems metams po inkstų transplantacijos.

LT
© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija