Žvyneline sergančių pacientų apklausa dėl jų ligos gydymo

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Tre, 2016/11/16 - 14:58
Atsisiųsta: 1
Laboratorinė medicina. 2016,
t. 18,
Nr. 3,
p. 137 -
142

Darbo tikslas. Įvertinti žvyneline sergančių pacientų žinias apie jų li­gos gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai. 2016 m. Vilniaus universitetinės li­goninės Dermatovenerologijos centre atlikta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 121 pacientas. Pateikta originali anoniminė anketa, sudaryta iš 32 klausimų. Duomenys apdoroti SPSS 24.0 programa. Rezultatai lai­kyti patikimais, kai p < 0,05.

Rezultatai. Apklaustos 59 moterys (48,8 %) ir 62 vyrai (51,2 %). Paaiškėjo, kad iš 52 emolientus naudojančių pacientų 80,8 % (n=42) ne­žino, kad jie padeda įsiskverbti vaistui, o 34,6 % (n=18) - kaip juos naudoti. Moterys geriau nei vyrai žino, kas yra emolientai (p=0,031) ir kad jais reikėtų teptis po maudymosi (p=0,024). Iš 60 pacientų, gydomų keratolitikais, 30 % (n=18) nežino apie salicilo rūgšties poveikį. Iš 89 loka­lius kortikosteroidus (LKS) vartojančių pacientų tik 25,8 % (n=23) daro tai tinkamai. Moterys geriau žino, kad reikėtų atsargiai tepti ant veido (p=0,018). 57,3 % (n=51) pacientų nežino, koks LKS poveikis, 44.9 % (n=40) - kaip juos saugiai vartoti. Geriausiai žinomi fototerapijos šalutiniai reiškiniai yra nudegimai (geriau žino vyrai, p=0,042) ir odos vėžys (geriau žino labiau išsilavinę pacientai, p=0,037). Apie nepagei­daujamus fototerapijos reiškinius nežino 22,4 % (n=15). Iš 28 metotreksatą vartojančių pacientų 50 % (n=14) nežino saugios dozės, 17.9 % (n=5) - kad juo gydantis draudžiama vartoti alkoholį. Tinkamai nesigydo 13,2 % (n=16) sergančiųjų žvyneline, nes užima per daug laiko (7,4 %, n=9, vyrams dažniau, p=0,007) arba yra per brangu (6,6 %, n=8). Daugiausiai informacijos apie ligą teikia gydytojas ir internetas (84,3 %, n=102 bei 64,5 %, n=78). 40,5 % (n=49) respondentų teigia, kad žinių pa­kanka, tačiau 89,3 % (n=108) norėtų žinoti daugiau.

Išvados. Tyrimu nustatyta, kad žvyneline sergantiems asmenims trūksta informacijos apie ligos gydymą, o remiantis pacientų žiniomis, gydymo režimo nesilaikančiųjų skaičius turėtų būti didesnis.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija