Tuberkuliozės sukėlėjo atradimo svarba tuberkuliozės kontrolei

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Šeš, 2013/05/11 - 17:55
Atsisiųsta: 7
Laboratorinė medicina. 2010,
t. 12,
Nr. 3,
p. 168 -
174
Autoriai: 

Santrauka

Šių metų gegužės 27 dieną buvo paminėtos garsaus vokiečiu bakteriolo­go Roberto Kocho mirties 100-osios metinės. Jis nusipelnė žmonijai atra­dęs tuberkuliozės sukėlėją, už tai 1905 metais buvo apdovanotas Nobe­lio medicinos premija.

Žmonija visais laikais stengėsi kontroliuoti tuberkuliozę, tačiau pa­stangos nebuvo veiksmingos, kol nepaaiškėjo ligos priežastis. Tuberku­liozės kontrolė apima visas sritis: išaiškinimą, diagnostiką, gydymą, profilaktiką, socialiniu klausimu sprendimą ir kitas, kurios lemia ligos paplitimą. R. Kocho atradimas sudarė mokslinį pagrindą ir sąlygas iš esmės peržiūrėti tuberkuliozės kontrolę ir ieškoti veiksmingesnių jos būdu, iš kuriu efektyviausias pasirodė esąs tinkamas atviros plaučiu tu­berkuliozės gydymas.

Straipsnyje trumpai aptarta, kaip epochinis R. Kocho atradimas keitė tuberkuliozės kontrolę pasaulyje, parodyta, kokios formavosi tu­berkuliozės kontrolės kryptys, paminėti svarbiausi kiekvienos iš ju lai­mėjimai. Taip pat aprašyta, kaip sveikatos apsaugos sistema pasaulyje ir Lietuvoje pasinaudojo epochiniu Roberto Kocho atradimu, apžvelgtas tuberkuliozės kontrolės kelias Lietuvoje.

Reikšminiai žodžiai: tuberkuliozė, tuberkuliozės kontrolė, tuberku­liozės kontrolės istorija, tuberkuliozės kontrolės istorija Lietuvoje.

 

© 2022, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija