Takotsubo kardiomiopatija: klinikinis atvejis

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Pir, 2016/05/23 - 20:32
Atsisiųsta: 1
Laboratorinė medicina. 2016,
t. 18,
Nr. 1,
p. 13 -
22

Straipsnio tikslas - aprašyti Takotsubo kardiomiopatijos atvejį ir page­rinti šio sindromo supratimą bei jo diagnostikos galimybes.

Takotsubo kardiomiopatija, žinoma kaip streso sukelta kardiomio­patija, - tai sindromas, kuriam būdinga ūminė ir reikšminga, tačiau grįžtama kairiojo skilvelio disfunkcija. Sis sindromas yra ypatingas tuo, jog pasireiškia ūminio koronarinio sindromo klinika nesant vainikinių arterijų patologijos ir dažniausiai yra susijęs su dideliu emociniu ar fizi­niu stresu, žinomu iš paciento anamnezės. Dažniausiai ši patologija yra diagnozuojama vyresnėms kaip 50 metų amžiaus moterims, kai svarbų vaidmenį patogenezėje atlieka estrogenai ir katecholaminai. Diagnosti­kai ir gydymui yra labai svarbi ankstyva ir nepavėluota perkutaninė ko­ronarinė intervencija bei širdies magnetinio rezonanso tyrimas. Pasta­ruoju tyrimu tiksliausiai kiekybiškai įvertinama kairiojo ir dešiniojo skilvelių funkcija, skilvelių sienelių judesio sutrikimai bei kitos kliniš­kai svarbios būklės - skystis perikarde, skystis pleuros ertmėje ar trom­bai širdies ertmėse. Takotsubo kardiomiopatija tiksliai diagnozuojama magnetinio rezonanso tomografijos tyrimu pagal šiuos diagnostikos kri­terijus: specifinę kairiojo skilvelio disfunkciją, miokardo edemą, miokar­do uždegimo požymius bei nekrozės ir fibrozės požymių nebuvimą. Pas­taruoju metu pozitronų emisijos tomografijos tyrimas yra aprašomas kaip Takotsubo kardiomiopatijos diagnostikos alternatyva. Sis tyrimas leidžia pastebėti normalios perfuzijos ir sumažėjusio gliukozės panau­dojimo pažeistuose miokardo segmentuose neatitikimą, kuris rodo pra­einantį apykaitos sutrikimą ląstelių lygmeniu. Nepaisant minėtų pažei­dimų, ligos prognozė yra gera ir miokardo funkcija dažniausiai atsitaiso per 2-4 savaites. Siame straipsnyje yra aprašomas 58 metų moteriai diagnozuotas tipiškas Takotsubo kardiomiopatijos klinikinis atvejis, pa­sireiškęs po staigaus emocinio streso.

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija