T limfocitų atsakas j Mycobacterium tuberculosis antigenus esant latentinei tuberkuliozei: 2009-2015 metų tyrimų analizė

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Pir, 2016/08/08 - 20:13
Atsisiųsta: 1
Laboratorinė medicina. 2016,
t. 18,
Nr. 2,
p. 56 -
61

Darbo tikslas - retrospektyviai išanalizuoti 2009-2015 m. atliktų at­sako į stimuliaciją Mycobacterium tuberculosis antigenais pagal gama interferono išskyrimą tyrimų rezultatus bei įvertinti tirtų asmenų la­tentinės TB dažnį.

Tiriamoji grupė ir metodai. Taikant „QuantiFERON-TB Gold In-Tube 3“ stimuliuoto gama interferono išskyrimo metodą, atlikta 2487 tyrimai 2118 asmenims. Didžiausią tirtų asmenų grupę sudarė au­toimuniniu artritu sergantys pacientai, ruošiami biologinei terapijai.

Rezultatai. Dvidešimt vienu procentu atvejų buvo gautas teigia­mas tyrimo atsakymas. Nustatyta latentinės tuberkuliozės dažnio kore­liacija su tiriamųjų amžiumi. Teigiamas stimuliuoto gama interferono išskyrimo tyrimo rezultatas gautas 16,53 % vaikų ir 25,35 % suaugusių­jų (iš jų 38,1 % asmenų, vyresnių negu 60 metų).

Išvados. Laboratoriniai tyrimai latentinei TB diagnozuoti leidžia nustatyti asmenis, kuriems yra padidėjęs aktyvios ligos pavojus. Kadan­gi reaktyvacijos tikimybė imunokompetentiniams asmenims siekia 5-15 %, tyrimai indikuojami tik tais atvejais, kai tiriamas asmuo teigia­mo atsakymo atveju turėtų būti gydomas, t. y. kai numatoma skirti imu­ninę sistemą slopinančius vaistinius preparatus. Stimuliuoto gama in­terferono išskyrimo tyrimo rezultatai rodo teigiamą koreliaciją su am­žiumi.

© 2020, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija