Sulfonamidų sukeltų padidėjusio jautrumo reakcijų įvertinimas

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Ant, 2019/09/10 - 15:39
Atsisiųsta: 1
Laboratorinė medicina. 2019,
t. 21,
Nr. 1,
p. 8 -
12

Tikslas. Siekėme nustatyti sulfonamidų grupės vaistų sukeliamų alerginių reakcijų pobūdį ir paplitimą tarp Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose konsultuotų pacientų.
Tiriamieji ir metodai. Atliktas retrospektyvusis 2000-2016 m. Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose konsultuotų pacientų medikamentinės alergijos klausimynų tyrimas. Atrinkti pacientai, kuriems pasitaikė alerginių reakcijų dėl sulfonamidų vartojimo. Tirti amžiaus ir lyties ryšiai, palygintos sulfonamidų ir kitų grupių vaistų alerginių reakcijų klinikinės formos. Atlikti odos lopo ir provokaciniai peroraliniai mėginiai.
Rezultatai. Analizuoti 1 825 anketų duomenys; tiriamųjų grupę sudarė 279 vyrai ir 1 546 moterys. Vidutinis tirtųjų amžius - 49±15 m. Nepageidaujamos reakcijos dėl sulfonamidų vartojimo nustatytos 22 (1,21 %) pacientams: 20 (1,09 %) moterų ir 2 (0,71 %) vyrams. 17 (77,27 %) pacientų kreipėsi dėl antibiotikų sukeltų reakcijų, 5 (22,73 %) - dėl kitų cheminių grupių vaistų. Vidutinis ligonių, kuriems pasireiškė sulfonamidų grupės sukeltos reakcijos, amžius - 54±14 metų (moterų - 54±14 m., vyrų - 52 m.). Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp šių amžių vidurkių nepastebimas, p=0,827. Sulfonamidams alergiškų pacientų amžiaus vidurkis statistiškai reikšmingai nuo bendro amžiaus vidurkio nesiskiria, p=0,083. Lyties dažnis tarp šių grupių statistiškai reikšmingai taip pat nesiskiria, p=0,416. 16 pacientų buvo makulopapulinė egzantema, 3 pacientams - dilgėlinė, 2 pacientams - niežulys, o vaskulito, bronchų spazmo, pūslių, karščiavimo, užkimimo, pykinimo bei galvos svaigimo pasitaikė po vieną atvejį. Odos lopo mėginiai atlikti 4 pacientams, iš jų dviem jautrumas vaistui buvo paneigtas, vienam - patvirtintas lopo mėginiu, kitam - peroraliniu provokaciniu mėginiu.
Išvados. Alerginės reakcijos sulfonamidams yra retos. Dažniausia klinikinė reakcijų forma mūsų tiriamiesiems buvo makulopapulinė egzantema. Reikšmingo amžiaus ir lyties skirtumo, lygindami su kitų vaistų grupių sukeliamomis reakcijomis, nenustatėme.

 

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija