Šiuolaikinis požiūris į laboratorinių tyrimų rekomenduojamas ribas pediatrijoje

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Pir, 2016/08/08 - 21:05
Atsisiųsta: 1
Laboratorinė medicina. 2016,
t. 18,
Nr. 2,
p. 82 -
86

Laboratorinių tyrimų rezultatai turi didelę įtaką šiuolaikiniams medici­nos diagnostikos ir gydymo sprendimams. Paciento sveikatos būklės įvertinimas priklauso nuo teisingo laboratorinių tyrimų interpretavi­mo, lyginant tyrimų rezultatus su rekomenduojamomis ribomis. Reko­menduojamų pasirinktos analitės ribų intervalo nustatymas yra ilgas, sudėtingas ir brangus procesas, todėl sveikatos priežiūros įstaigų labo­ratorijos dažnai naudojasi užsienio literatūros arba laboratorinės įran­gos gamintojų pateiktais duomenimis. Viena iš esminių problemų yra skirtingos laboratorinių tyrimų rekomenduojamos ribos, taikomos ne tik atskirose šalyse, bet ir vienos šalies sveikatos priežiūros įstaigose. Šie skirtumai gali lemti ligų diagnostikos ir gydymo klaidas, taip pat ne­reikalingą kitų tyrimų atlikimą, didesnę komplikacijų riziką, ilgesnį hospitalizavimo laiką bei didesnes ligoninės išlaidas. Su ypatingais iš­šūkiais susiduriama kalbant apie vaikų laboratorinių tyrimų rekomen­duojamas ribas. Daugumai tyrimų negalima pritaikyti suaugusių žmo­nių laboratorinių tyrimų rekomenduojamų ribų. Amžius, fizinis išsivys­tymas, mityba, imuninės ir endokrininės sistemos subrendimo laipsnis bei kiti veiksniai daro esminę įtaką vaikų laboratorinių tyrimų rezulta­tams. Todėl įvairiais vaiko gyvenimo ir vystymosi tarpsniais, nuo naujagimystės iki 18 metų, apimant visą vaiko brendimo etapą, turi būti nu­statytos specialios, tam tikram amžiaus tarpsniui būdingos rekomen­duojamos ribos. Laboratorinių tyrimų klinikinė interpretacija priklauso nuo tyrimų rekomenduojamų ribų. Todėl pediatrijoje ribų tikslumas ir periodinis atnaujinimas yra būtini siekiant išvengti diagnostikos ir gy­dymo klaidų.

© 2020, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija