N400 atsako priklausomybės nuo amžiaus analizė

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Ket, 2013/05/09 - 15:51
Atsisiųsta: 7
Laboratorinė medicina. 2009,
t. 11,
Nr. 3,
p. 129 -
134

Įvadas. Vienas iš galvos smegenų aktyvumo tyrimo metodų, kuriais ga­lima tirti galvos smegenų procesus, susijusius su kalba ir jos suvokimu, yra N400 atsako registravimas. Norint detaliau išanalizuoti N400 atsa­ką, būtina žinoti veiksnius, turinčius įtakos signalui, kad būtu išvengta rezultatu interpretavimo klaidu- Vienas iš tokiu veiksniu yra tiriamųjų amžius, todėl amžiaus įtakos N400 potencialo parametrams tyrimas yra labai svarbus.

Darbo tikslas - nustatyti, kaip didėjant amžiui keičiasi N400 atsa­ko parametrai.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo dviejų amžiaus grupių tiriamieji: 8 jaunesni (amžiaus vidurkis 23 metai, SD=1,5) ir 8 vyresni (amžiaus vidurkis 48 metai, SD=7,8). Jie atliko sakinių se­mantinės neatitikties atpažinimo užduotis. Tyrimo dalyviams žodis po žodžio buvo pateikiami sakiniai, kurių paskutinis žodis būdavo seman- tiškai prasmingas arba beprasmis. Po paskutinio sakinio žodžio tiriama­sis turėjo atsakyti, ar, jo nuomone, sakinys buvo prasmingas. Apdorojus duomenis buvo atlikta dviejų pagrindinių N400 parametrų (amplitudės ir latencijos) analizė.

Rezultatai. Reikšmingai tarpusavyje besiskiriančių N400 atsakų analizė parodė, jog vyresnių tiriamųjų N400 bangos amplitudė buvo 3,76 |iV mažesnė negu jaunesnių, o latencija - 39,15 ms didesnė.

Išvados. Nustatyta, jog su amžiumi N400 atsako amplitudė mažė­ja, o latencija didėja. Daroma išvada, kad į tai reikėtų atsižvelgti anali­zuojant ir interpretuojant duomenis, susijusius su N400 atsaku.

 

© 2022, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija