Motinų, nužudžiusių savo naujagimį, teisme ir teismo medicininė charakteristika

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Pir, 2014/05/05 - 15:53
Atsisiųsta: 2
Laboratorinė medicina. 2013,
t. 15,
Nr. 3,
p. 137 -
140

Įvadas. Žmogaus teisę į gyvybę - svarbiausią prigimtinę žmogaus teisę, įtvirtina ir saugo visų teisinių valstybių įstatymai bei tarptautiniai teisės aktai. Įvairiose kultūrose į naujagimių nužudymą žiūrima skirtingai. Vaikžudystė gali būti vykdoma dėl ekonominių ir socialinių priežasčių, gimdyvės psichikos būklės ar planuojant nusikaltimą tyčia.

Šiame straipsnyje pateikiame motinų, nužudžiusių savo naujagimį, analizę, labiausiai akcentuodami teisinį bei teismo medicininį jų vertinimą, moterų, linkusių įvykdyti neonaticidą, charakteristikas.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Lietuvos ir užsienio autorių literatūros šaltinių duomenys naujagimių nužudymo tema. Rezultatai įvertinami aprašomosios statistikos metodais.

Rezultatai. Išanalizavome neonaticido charakteristikas Lietuvoje ir pasaulyje. Straipsnyje aprašome atvejį, kai 23 metų amžiaus moteris, visą nėštumo laikotarpį neigė, kad laukiasi, jokioje gydymo įstaigoje nesilankė, o po gimdymo rastas vyriškosios lyties naujagimio lavonėlis su smurto požymiais. Nustatyta naujagimio mirties priežastis - mechaninė asfiksija užspaudus kvėpavimo takus.

Išvados. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 131 straipsnį savo naujagimį nužudžiusią motiną galima kaltinti tada, kai vaikas nužudomas per 28 dienas nuo gimimo. Nužudymas gali būti pasyvus, kai naujagimis paliekamas be priežiūros ir pagalbos, ir aktyvus dėl skirtingu mechaninės asfiksijos būdu, t. y. uždusimo, įvairiais būdais sutrikdžius kvėpavimo funkciją. Didžiausia rizika, kad naujagimis bus nužudytas, yra pirmoji gyvenimo diena, o toliau žmogžudystės tikimybė mažėja. Nužudytųjų pirmąją gyvenimo dieną 95 % gimė ne ligoninėje. Dažniausiai naujagimių nužudymą įvykdo motinos. Šį nusikaltimą padariusių motinų vidutinis amžius - 15-19 ir 20-26 metai.

© 2023, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija