Mikroskopiniai grybai, paplitę Vilniaus miesto gyvenamosiose ir darbo patalpose

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Ket, 2013/05/09 - 15:45
Atsisiųsta: 7
Laboratorinė medicina. 2009,
t. 11,
Nr. 3,
p. 124 -
128

Įvadas. Žmonės, dirbantys ar gyvenantys pastatuose, kuriuose išplitę pelėsiniai grybai, susiduria su padidėjusia rizika savo sveikatai. Šie mikroskopiniai grybai gali sukelti alergijas, toksines reakcijas, mikozes, susilpninti imuninę sistemą. Darbo tikslas - nustatyti pagrindinius dar­bo ir gyvenamųjų patalpų gadintojus, išaiškinti jutaksonominę priklau­somybę, pateikti labiausiai išplitusiu mikroskopiniu grybu makromorfologinius ir mikromorfologinius savitumus.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Ištirti 55 mėginiai, kurie buvo pa­imti iš 26 darbo ir gyvenamųjų patalpų Vilniaus mieste. Mikroskopiniai grybai buvo išskiriami tiesiogiai dedant paimtus sienos paviršiaus gaba­lėlius (nuograndas) ant mitybinės terpės arba nuograndas nuplaunant fiziologiniame tirpale ir nuoplovas sėjant į mitybinę terpę. Grynos kul­tūros buvo identifikuojamos pagal makromorfologinius savitumus ir mikromorfologinius požymius šviesinės mikroskopijos metodu.

Tyrimo rezultatai. Nustatyta, kad tirtų patalpų sienose buvo įsiveisę mikroskopiniai grybai. Ypač gausiai buvo paplitę Aspergillus, Penicillium, Cladosporium genčiųatstovai, taip pat Scopulariopsis, Paecilomyces, Ulocladium ir Acremonium genčių grybai. Dažnai aptinkamos buvo šios mikromicetų rūšys: Aspergillus versicolor, A. niger, Penicillium chrysogenum, P. aurantiogriseum, P. simplicissimum, taip pat Cla­dosporium sphaerospermum, C. cladosporioides, Scopulariopsis candi­da ir kt. Daugelis šių grybų yra žinomi kaip alergijas provokuojantys ir toksinus išskiriantys mikromicetai. Straipsnyje apibūdinami dažnai ap­tinkamų gyvenamosiose ir darbo patalpose mikroskopinių grybų makromorfologiniai ir mikromorfologiniai požymiai.

Apibendrinimas. Ištyrus plika akimi matomas pažeistas darbo ir gyvenamųjų patalpų sienas ir kitus paviršius nustatyta, kad mikrosko­piniai grybai išplitę gausiai. Viena svarbiausių priežasčių galėjo būti per didelė patalpų ar sienų fragmentų drėgmė. Dažniausiai aptinkami gry­bai tirtose patalpose buvo Aspergillus, Penicillium, Cladosporium gen­čių atstovai (77-100 %).

 

 

© 2022, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija