Mikroorganizmų identifikavimo tiesiogiai iš teigiamos kraujo pasėlio terpės masių spektrometrijos būdu ir mikrobiologinio pasėlio metodų rezultatų palyginimas

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Ant, 2019/09/10 - 16:06
Atsisiųsta: 1
Laboratorinė medicina. 2019,
t. 21,
Nr. 1,
p. 13 -
19

Darbo tikslas. Įvertinti mikroorganizmų identifikavimo tiesiogiai iš teigiamos kraujo pasėlio terpės masių spektrometrijos būdu ir mikrobiologinio pasėlio metodu rezultatus.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimui atrinkti tik teigiami kraujo pasėlio mėginiai. Mikroorganizmų identifikavimas kraujo pasėlio mikrobiologinio tyrimo metu buvo lyginamas su mikroorganizmų identifikavimu tiesiogiai iš teigiamos kraujo pasėlio terpės MALDI-TOF masių spektrometrijos metodu. Tiesioginiam mikroorganizmų identifikavimui buvo naudojamas ekstrakcijos skruzdžių rūgštimi metodas. Statistinė analizė atlikta naudojant SPSS 2.0 programinį paketą, rezultatai laikomi statistiškai reikšmingais, kai p<0,05.
Tyrimo rezultatai. Ištirti 102 teigiami kraujo pasėlio mėginiai. 10,8 % teigiamų kraujo pasėlių buvo polimikrobiniai, 89,2 % - monomikrobiniai. Nustatyta, kad 89,2 % atvejų, identifikuojant mikroorganizmus iki rūšies MALDI-TOF masių spektrometrijos metodu kraujo mikrobiologinio tyrimo metu ir tiesiogiai iš teigiamos kraujo pasėlio terpės, rezultatai sutapo, o 10,8 % atvejų rezultatai tarp šių metodų nesutapo, tačiau pastebėta, kad šį nesutapimą lėmė polimikrobinės bakteriemijos atvejai. Identifikuojant mikroorganizmus MALDI-TOF masių spektrometrijos metodu kraujo mikrobiologinio tyrimo metu, kraujo infekcijos sukėlėjų gali būti nustatoma vienas ir daugiau, o atliekant tiesioginį identifikavimą iš teigiamo kraujo pasėlio iki rūšies nustatomas tik vienas sukėlėjas, tačiau taikant šį metodą mikroorganizmų identifikavimo laikas po BACTEC™ FX pranešimo apie teigiamą kraujo pasėlio mėginį sutrumpėjo iki <4 val.
Išvados. Atliekant tiesioginį mikroorganizmų identifikavimą iš teigiamos kraujo pasėlio terpės naudoj ant MALDI-TOF masių spektrometrijos metodą, greičiau aptinkami mikroorganizmai, tačiau dalis patogenų nėra identifikuojami esant polimikrobinei infekcijai, todėl šis metodas dar negali pakeisti rutininio mikrobiologinio pasėlio metodo.

 

© 2021, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija