Maisto pramonės darbuotojų profesinės kilmės odos pažeidimai

Jūs esate čia

Straipsnio įrankiai
Pir, 2016/08/08 - 20:46
Atsisiųsta: 1
Laboratorinė medicina. 2016,
t. 18,
Nr. 2,
p. 68 -
72

Tikslas. Išsiaiškinti odos problemų paplitimo mastą tarp maisto pra­monės darbuotojų, sužinoti galimas problemų priežastis, profesinius ri­zikos veiksnius, nustatyti darbuotojų žinias apie odos priežiūrą darbe.

Metodai. 2013-2014 m. dvylikoje Vilniaus maisto pramonės įstai­gų atlikta anoniminė anketinė apklausa. Buvo išdalinta 800 anketų, iš jų 44 % (n=353) anketų grąžintos užpildytos. Statistiniai duomenys ap­doroti SPSS 17.0 programa, duomenys laikyti statistiškai reikšmingais, kai p < 0,05.

Rezultatai. Dauguma iš 353 respondentų buvo moterys - 78,5 % (n=277), vidutinis amžius - 30±10,96 metų. Vidutinis darbo stažas - 6±6,79 metų. Iš apklaustųjų restoranuose dirba 89,5 % (n=316) darbuo­tojų. Rankas > 10 k./d. plauna 65,7 % (n=232) respondentų, tačiau 61,2 % (n=216) nežino arba nemano, kad drėgmė kenkia jų odai. Kom­pleksinę odos priežiūrą (apsaugines pirštines ir drėkinamuosius ar mai­tinamuosius kremus) darbe naudoja tik 32 % (n=113) respondentų. Mo­kymų apie odos priežiūrą darbe neturėjo 57,8 % (n=204) darbuotojų, iš jų 62,7 % (n=128) tokių mokymų norėtų. Pradėję dirbti maisto pramonėje, odos pakitimų pastebėjo 24,1 % (n=85) darbuotojų, dauguma jų - per še­šis mėnesius nuo įdarbinimo. Dažniausi skundai - odos sausumas (19,5   69), niežėjimas (7,9 %, n=28) ir paraudimas (11,9 %, n=42).

Klasikinių kontaktiniam dermatitui būdingų simptomų derinį (odos pa­raudimą, pleiskanojimą, niežėjimą) nurodė 5,7 % (n=20) darbuotojų. Dažniausiai pažeidžiama plaštakų oda (18,4 %, n=65). Skundų turėjusių 85,9 % (n=73) asmenų nurodė, kad savaitgaliais ar per atostogas odos būklė pagerėja, 34,1 % (n=29) asmenų odos problemos turi neigiamos įtakos atliekamam darbui ir gyvenimo kokybei, į dermatovenerologus kreipėsi 43,5 % (n=37) respondentų.

Išvados. Ketvirtadaliui apklaustųjų odos problemos atsirado po 6 mėnesių nuo darbo maisto pramonėje pradžios. Maisto pramonės dar­buotojų papildomas mokymas apie odos rizikos veiksnius, jos priežiūrą darbe būtų reikalingas ir aktualus, nes darbuotojams stinga žinių arba turimos žinios yra klaidingos.

© 2020, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija